Kalender

06. juni 2023 kl 18:00-19:30
Foreldremøte førskolebarna
For høstens førsteklassinger
07. juni 2023 kl 09:00-12:00
Førskoledag
For høstens førsteklasser
08. juni 2023
Balldag
for mellomtrinnet
Mobbeknapp Null mobbing Bibliofil Bua