FAU

For at skolen vår skal bli best mulig, er vi avhengige av et tett og godt samarbeid med foresatte. Derfor er vi veldig glade for alle som har sagt seg villig til å delta i årets FAU og det gode samarbeidet vi sammen har fått til.

 

For å lese mer om FAU´s rolle ditt eller dine barns skolehverdag finner du al informasjonen du trenger på foreldreutvalgene sine nettsider.

 

Ønsker du å melde inn en sak til FAU-møte kan du gjøre dette via klassekontakter eller sende epost til kjellmoi13@gmail.com eller sende sms til 99442662

 

Årets leder av FAU er Kjell Arne Moi

Telefon: 99442662

E-post: kjellmoi13@gmail.com