Tiltak

Dersom en elev ikke opplever at den har godt på skolen, har skolen en plikt til å sette inn tiltak. Under er en lenke til ulike tiltak som skolen kan sette inn.