Ferie- og fridager

Dersom du ønsker å skaffe deg oversikt over skoledager og fridager, kan du gå inn på kommunens vedtatte ferie- og fridager, som publiseres på Oppvekstsektorens nettside.

Vi minner om at foresatte som tar elever ut av den pliktige undervisningen skal søke om permisjon via Visma.