Lærerutdanningsskole (LU-skole)

Torridal skole satser på fremtidens lærere.


Som lærerutdanningskole samarbeider vi tett med Universitetet i Agder om praksisopplæring av fremtidens lærere, og med FoU-arbeid. 

Gjennom oppdraget som lærerutdanningsskole arbeider ansatte ved Torridal systematisk med skoleutvikling over flere år. Vi tar imot studenter på masternivå til 6 ukers praksis i fjerde studieår; en uke om høsten og fem uker i februar-mars. Masterstudentene bruker skolen til innhenting av data til sine masteroppgaver, når disse skrives året etter. Gjennom arbeidet er alle ansatte del av praksisfellesskapet.

Om lærerutdanningsskoler

Samarbeidsarena FoU-arbeid

Studentene kommer tilbake til oss mandag 12. februar (uke 7) og blir sammen med oss til og med fredag 22. mars (uke 12). Dette er masterstudentenes siste praksisperiode i utdanningsløpet. Vi legger til rette for at studentene skal få mest mulig erfaring. Derfor kommer alle trinn til å se nye navn i Visma flyt skole denne perioden. Nærmere informasjon kommer på ukeplanene til trinnene. 

Vi ser frem til spennende uker for elevene, studentene, foresatte og ansatte.