Våre ansatte

Jørn Lauvsland
Rektor
Telefon: 909 56121
Baard Fuglestad
Ass.rektor / avdelingsleder ungdomstrinnet
Rådgiver
Telefon: 416 96229
Hilde Sollie
Ass. rektor / avdelingsleder barnetrinnet
Telefon: 900 12983
Stian Fritzman
SFO-Leder
Marianne Hærås
Kontorleder
Laila M. Marin
Kontorleder
Inger Bakken Nomeland
Spes.ped.koordinator barnetrinnet og pedagog 5. trinn
Hanne Filtvedt Aas
Sosiallærer barnetrinnet og pedagog 3. trinn
Margaret Gunvaldsen
Spes.ped.koordinator på ungdomstrinnet
Marthe Akselsen Brommeland
Helsesykepleier
Telefon: 90986883
Randi Fritzman Utsogn
Helsesykepleier 1. - 5. trinn
Telefon: 915 15586
Tone Lise Mikalsen Bergkvist
Kontaktlærer 1. trinn - Permisjon
Per Øgrey Brandsdal
Kontaktlærer 1. trinn
Ann Victoria Mathiassen Hæstad
Pedagog 1. trinn
Torhild Salvesen Hagen
Fagarbeider 1. trinn + SFO
Ayaz Momand
Lærling 1. trinn + SFO
Vibeke Ødegaarden
Kontaktlærer 2. trinn
Amalie Sundstøl Jahnsen
Kontaktlærer 2. trinn
Alexander J. G. De Groot
Fagarbeider 2. trinn + SFO
Zafer Demirbas
Fagarbeider 2. trinn
Anne Marie Bjerke Øyulvstad
Kontaktlærer 3. trinn
Camilla Andås
Kontaktlærer 3. trinn
Tor Andre Dolsvaag
Kontaktlærer 3. trinn
Johanna Hurtig
Assistent 3. og 5. trinn + SFO
Johnny Hafnor
Assistent 3. trinn, fysisk aktivitet mellomtrinnet og SFO
Beate Nirisen
Fagarbeider 3. trinn
Else Lomeland
Kontaktlærer 4. trinn
Maria Nuland
Kontaktlærer 4. trinn
Amalie Bramley
Assistent 4. trinn
Nina Rasmussen
Kontaktlærer 5. trinn
Kristian Ofte Arntsen
Kontaktlærer 5. trinn
Samantha Jacqueline Van Dijken
Assistent 5. trinn
Inger Johanne Nilssen
Fagarbeider 5. trinn - permisjon
Anne Grethe "Anna" Fadnes
Kontaktlærer 6. trinn
Helene Leesland
Kontaktlærer 6. trinn
Dag Øivind Wennesland
Kontaktlærer 6. trinn
Anne Grete Tingvatn
Pedagog 6. og 7. trinn
Evelyn Palm
Fagarbeider 6. trinn
Kenneth Kristensen,
Kontaktlærer 7. trinn
Gunn Kristin Hansen
Kontaktlærer 7. trinn
Anne Hægeland Reinhardsen
Pedagog 7. trinn
Hildegunn Wilhelmsen
Assistent 7. trinn og 1. trinn + SFO
Hallgeir Vige
Trinnleder og kontaktlærer 8. trinn
Dag Joar Østtun
Kontaktlærer 8. trinn
Hege Finsådal Wanner
Kontaktlærer 8. trinn
Charlotte Markham
Trinnleder og kontaktlærer 9. trinn
Bjørnar S. Timenes
Kontaktlærer 9. trinn
Oda Lohne van der Eyden
Kontaktlærer 9. trinn
Telefon: 97145353
Marius Ekeberg
Kontaktlærer på 8. trinn
Ingunn Kile
Faglærer på ungdomsskolen
Pål Andre Larsen
Kontaktlærer 10. trinn
Mette Haukedalen
Kontaktlærer 10. trinn
Martin Kleiven
Trinnleder og kontaktlærer 10. trinn
Anders Elle
Fagarbeider
Elise Torgrimsen
Pedagog ungdomstrinnet
Telefon: 92035866
Eva Helen Tandberg
Pedagog ungdomstrinnet
Tommy Rasch Johansen
Pedagog ungdomstrinnet
Cecilie Daland
Pedagog ungdomstrinnet
Camilla Kaarstein
Pedagog ungdomstrinnet
Tove Lill A. Lund
Fagarbeider
Janne Weisser
Fagarbeider
Judith Lovise Simonsen,
Permisjon
Jeanette Toverød
Fagarbeider
Victoria Karlsen
Fagarbeider ungdomstrinnet
Liridon Haxhaj
Assistent ungdomstrinnet
Gudrun "Gunny" Simpson
Tysklærer ungdomstrinnet