Om et trygt skolemiljø

På Torridal skole har vi nulltoleranse for mobbing. Vi arbeider aktivt for at alle elevene skal ha en trygg og god skolehverdag.

Siden er under arbeid.