Kalender 2024

12. august 2024 kl 08:30-16:30
Planleggingsdag skole
SFO er åpen :)
13. august 2024 kl 08:30-16:30
Planleggingsdag skole og SFO
14. august 2024 kl 08:30-16:30
Planleggingsdag skole og SFO
15. august 2024 kl 08:30-14:40
Første skoledag
1. trinn starter 9:00. 1. - 4. trinn 13:30 5. - 7. trinn 14:40
19. august 2024 kl 17:00-18:30
Foreldremøte 1. trinn
Velkommen - vi møtes i klasserommet.
22. august 2024 kl 17:30-19:00
Felles foreldremøter + trinnvis
17:30 -> 1-4, 18:00 -> 5-7 og 18:30 -> 8-10
18. oktober 2024 kl 08:30-16:30
Planleggingsdag skole og SFO