Meny
Klassetrinn Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10
Barnetrinnet: Hommeren 1 Ungdomstrinnet: Setesdalsveien 353 Post: Postboks 4, 4685 Nodeland
Telefon: 480 66600 Send oss e-post
Redaktør: Rektor Jørn Lauvsland
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Fra Skoleledelsen

Trygghet skaper trivsel - trivsel skaper læring

Vi som jobber ved Torridal skole ønsker dere velkommen og håper deres barn opplever trivsel, trygghet og læringsutbytte på skolen. Vi er opptatt av et godt hjem - skolesamarbeid og at dere opplever at deres barn blir møt av trygge voksne med respekt, raushet og omsorg. Vi jobber for å være en inkluderende skole og har klare forventninger til hjemmet og elvene.

Torridal skole ønsker å understreke at skolen vil ha engasjerte og aktive foresatte gjennom f.eks FAU og skolens styre. Sammen kan vi skape en best mulig skole for elevene. Et godt samarbeid er avhengig av at vi lytter til hverandre. Dere som foresatte kjenner egne barn best, mens vi på skolen ser samspillet mellom barna og kan veilede i forhold til faglig nivå og utvikling.

Dere som foresatte er veldig viktige for barnas syn på skolen. Dere har med dere holdninger og verdier som er viktig for barnets oppfattelse av sin skolehverdag. Dere er rollemodeller for barna og er den viktigste personen i forhold til om barnet utvikler et positivt inntrykk av skolen som læringsarena. Læringsarbeid er krevende, men arbeidet går lettere med oppmuntring fra deg som voksen. Vi har derfor forventning fra dere foresatte at dere omtaler skolen positivt, det vil hjelpe barnet ditt.

Skolen ser veldig positivt på henvendelser i form av besøk, mail eller telefon og ser frem i til samarbeidet med dere hjemme. Vi håper at dere vil abonnere på nyheter fra hjemmesiden vår for å følge skolehverdagen til ditt/dine barn.

 

Med vennlig hilsen

Jørn,Tore og Baard