Publisert: 14. april 2024 | Sist endret: 14. april 2024 | Forfatter: Hilde Sollie

READ - sammen om lesing 1. -> 4. trinn

Hva er READ Agder? 

READ Agder er et samarbeid mellom kommunene i Agder med prosjektmidler fra Sørlandets Kompetansefond, Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, Agder fylkeskommune og Statsforvalteren i Agder.

READ Agder er basert på erfaringer fra «READ Aarhus – Sammen om læsning». Forskningsfunn fra prosjektet viser at når foreldre daglig leser med sine barn, så har det en positiv effekt på barnets språk og senere leseferdigheter.

READ er et akronym for «Research in Educational Achievement and Development». I Aarhus startet READ opp som et prosjekt i 2013, og er i dag implementert i alle barnehager og skoler. Metoden har hatt stor suksess, og forskning knyttet til prosjektet, viser at metoden virker. 

-> Foreldre en viktig medspiller for barnets lese- og skriveutvikling
-> Du støtter barnets leseutvikling når du leser sammen med barnet daglig
-> Uansett hvordan barnet leser, kan du hjelpe barnet med å få lyst til å lese og bli en bedre leser
-> Støtt barnets lesing ved å lese bøker høyt sammen med barnet som barnet ikke kan lese selv enda 
-> Snakk med barnet FØR, UNDER og ETTER lesingen
-> Skap gode lesevaner sammen med barnet

Hvert barn på 1. og 2. trinn får med seg en lesebag med bøker og veiledningsmateriell til foreldre. Veiledningsmateriellet forklarer hvordan foreldre kan støtte og inspirere barnas lesing gjennom å lese høyt sammen med dem hver dag. På 3. og 4. trinn får hver klasse en lesekasse, hvor barna låner med seg bøker hjem.

F I L M

Veiledningsmateriellet er tilgjengelig på engelsk, arabisk og polsk - gi beskjed til kontaktlærer, hvis du trenger støtte for å finne frem.

God leselyst.

Informasjon 1. klasse 

Informasjon 2. klasse

Informasjon 3. og 4. klasse