Meny
Trinn Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Forsterket avdeling
0.trinn
Hovedadresse Besøksadresse: Postveien 65 4307 Sandnes Telefon: 51338400 og 47503435 Send oss e-post
Postadresse Trones skole, Postboks 583 4302 Sandnes
Redaktør: Mats Herholdt-Bjørnrå
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Mobbeombud for barnehage og skole

Ombudene er uavhengige ressurspersoner med taushetsplikt. Mobbeombudet gir råd og veiledning til barn, ungdom, foreldre og skoler slik at elevens rett til et trygt og godt skolemiljø ivaretas. Ombudene kan også bidra med kurs og foredrag på ulike områder. 

 

Regelverk: Barnekonvensjonen, Opplæringslovens kap.9A

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. (Utdrag fra Opplæringsloven kap.9A)

Hvem kan kontakte mobbeombudet for barnehage og grunnskole?

- barn, elever, foreldre/foresatte og andre rundt barnet eller eleven

- barnehageleder, skoleleder og andre ansatte i barnehage og skole

Hva gjør mobbeombudet for barnehage og grunnskole?

- støtter og veileder barn, elever og foreldre/foresatte i saker om psykososialt miljø

- jobber forebyggende med informasjon og opplæring for barn, elever og foreldre/foresatte

- bidrar til god tverrfaglig oppfølging etter saker er håndterte

- bidrar til dokumentasjon og erfaringsdeling i fylket og nasjonalt

- synliggjør og informerer om mobbeombudets rolle i kommunene

Les mer her