Meny
Trinn/seksjon Helsesøster
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Postveien 65 4307 Sandnes Vis på kart
Telefon: 51338400 og 47503435 Send oss e-post
Redaktør: Inger Aarstad Bauge
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Helsesøster på Trones skole heter Linda Klippen og har tlf nr 51338407, mail: linda.klippen@sandnes.kommune.no. Helsesøster har fast kontortid på skolen og kan kontaktes direkte.Trefftider på skolen: Mandag kl. 08.00-13.00, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08.00 - 15.00. Helsesøsters rolle er å støtte foreldre, elever og skole i å skape gode oppvekst vilkår og fange opp signaler på mistrivsel og avvik. Helsesøster har hovedfokus på helsefremmende og forebyggende helsearbeid; fremme barnets helse og forebygge sykdom og skade. Skolehelsetjenesten skal medvirke til å øke barn og ungdoms kunnskaper om hvordan mestre eget liv, og ta selvstendige valg i forhold til egen helse og levevaner. Skolehelsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige team, vi samarbeider med skolens personale slik at skolehverdagen for eleven blir så god som mulig. Skolehelsetjenesten samarbeider også med skolelege og med andre instanser i samråd med foreldre. Alle elever får tilbud etter et fastlagt program når det gjelder vaksinasjon, helseundersøkelser og helseopplysning.