Meny
Trinn/seksjon Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Postveien 65 4307 Sandnes Vis på kart
Telefon: 51338400 og 47503435 Send oss e-post
Redaktør: Inger Aarstad Bauge
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning
FAU anbefaler sykling fra 5. klasse

FAU ved Trones skole anbefaler alle foreldre om å vente til barnet går på 5. trinn før dere gir dem tillatelse til å sykle alene til skolen. 

Det er svært mye biltrafikk på Postveien, og FAU ser med bekymring på at de yngste barna sykler her. 

Gjennom en forskriftsendring til Opplæringsloven, ble det 24. august 2015 åpnet for at alle elever kan sykle til skolen, hvis foreldrene ønsker det. FAU på Trones skole og rektor er tydelige på at de fortsatt ønsker en sykkelfri skole på 1.- 4.trinn - selv om det nå altså ikke kan påtvinges noen gjennom lov.  

Trones skole har hver morgen og ettermiddag et uoversiktlig trafikkbilde. Skolen ligger ved Postveien, som er en av Sandnes mest trafikkerte veier - og har i tillegg to spesielt farlige kryss med flere tilfartsveier med mange biler, rutebusser, taxi-busser som kjører elever til forsterket avdeling, samt mange elever som ankommer skolen i løpet av en kort periode.

Dette krever at barna både har et godt overblikk og klarer å lese trafikkbildet. Erfaringsvis vet vi at sidesyn, overblikk og sykkelferdigheter ofte er mangelfull hos de yngste barna - og Trygg Trafikk har klare anbefalinger som viser at barn ikke er modne nok til å håndtere en slik situasjon før 5. klasse.

Her stoler vi på Trygg Trafikk som har lang erfaring på området. Det er også derfor skolen gir alle elever opplæring i trafikkregler, sykkelferdighet og generell oppførsel i trafikk i samarbeid med Trygg Trafikk i begynnelsen av 5. trinn.

Dette er velkjent blant elevene, og noe de ser frem til. Dersom foresatte på tross av denne henstillingen fra FAU på Trones skole og rektor likevel ønsker at barna skal sykle til skolen før 5. trinn, så anbefaler vi at foresatte sykler eller går sammen med dem.