Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse Fagerlidal 100 9325 BARDUFOSS Telefon: 93468824 Send oss e-post
Postadresse Mellombygdveien 216 9321 MOEN
Redaktør: Tor Hågbo
For ansatte
Pålogging
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Vi på skolen har fått tilbakemeldinger om risikofylt bruk av el. sparkesykkel i området, spesielt langs gangveien. Manglende bruk av hjelm, rask kjøring og uhell. Vi anmoder derfor om samtaler og oppfølging også hjemme relatert til bruk av sykkel og sikkerhet.

Vi minner samtidig om at det i skolegården hos oss ikke er tillatt verken å kjøre elektrisk sparkesykkel, vanlig sparkesykkel eller sykkel i skoletida, heller ikke når man kommer til eller drar fra skolen. Sykkel skal da trilles mellom parkeringsplassen/gangvei og sykkelparkering. Dette tiltaket er for sikkerheten til alle våre elever, og unntaket her er ifbm bruk av sykkelløypa når den blir tilgjengelig igjen for alle, men også her skal sykkel trilles mellom sykkelparkering og løypa.    


Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer sammen med sykdomsfølelse/nedsatt allmenntilstand, skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god.

Som informert om på foreldremøte i går 31.08 skal det  gjennomføres et musikkfaglig prosjekt mellom Kulturskolen i Målselv, Bardufoss Skolekorps, Karlstad musikkorps, FAS og Karlstad skole!

De som husker storeforeldremøtet fra 2018/2019, minnes kanskje også undersøkelsen gjort blant våre elever og foreldre - hva er viktig for å ha det bra i skolehverdagen? 

Høst er ikke bare bær og elgjakt, men også tid for foreldremøter :) Vi ønsker velkommen til foreldremøte for alle trinn i løpet av uke 36 og 37. Møtene vil bli i gymsalen, alle møter starter klokka 18.00 og gjeldende smitteverntiltak vil være ivaretatt.  Vi viser til tidligere sendte transponder, og ber om at en foresatt pr barn stiller. For de som evt. har delt omsorg er det lagt opp til en foresatt fra hvert hjem. 

Skole/hjemsamarbeid er et særdeles viktig moment i elevenes skolehverdag, og i tillegg til å dele viktig informasjon legger vi opp til spørsmål og å ta i mot innspill som gjelder elevgruppene fra dere. Vi ser også frem til å i år raskt få et godt FAU på banen, som sammen med elevrådet og skolens administrasjon skal planlegge offisiell åpning av hoppbakken, og ikke minst sikre at foreldrenes stemme blir tydelig og med i saker om skolemiljøet vårt. Elevrådet ønsket i 2019 bistand fra FAU til sosiale arrangementer som LAN og felles skolelunsj, men så kom Covid 19. Vi håper på tross av at denne situasjonen ikke er helt over, at elevråd, FAU og skolen sammen skal finne og gjennomføre gode tiltak for et best mulig skolemiljø for oss alle også i år.   

Vel møtt!