Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse Fagerlidal 100 9325 BARDUFOSS Telefon: 93468824 Send oss e-post
Postadresse Mellombygdveien 216 9321 MOEN
Redaktør: Åse Sandvoll Melkild
For ansatte
Pålogging
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Elevenes psykosoiale miljø, Opplæringsloven §9a

I følge opplæringslovens § 9a har alle elever i skolen rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Loven skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at elevene trives og kan lære best mulig. Reglene gir eleven en individuell rett og inneholder en fremgangsmåte for hvordan skole og statsforvalter skal behandle saker på best mulig måte. 

I følge §9a har skolen en aktivitetsplikt som er delt i fem handlingsplikter. Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med, gripe inn og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen har plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak som sørger for at eleven får et trygt og godt skolemiljø.

Les mer her; Opplæringslovens 9a og Udir - skolemiljø.

Opplever du, eller din elev å ikke ha det bra på skolen? Ta kontakt med skolen umiddelbart - ring eller mail kontaktlærer, rektor eller miljøterapeut. Kontaktinformasjon finner du her; Kontakt oss 

Du kan også ta kontakt med mobbeombudet eller statsforvalteren dersom opplever behov for veiledning ut over det du får på skolen eller i kommunen. Statsforvalteren er også kontrollinstans for at gjeldende lover og regler blir fulgt, og den du tar kontakt med om du ønsker å klage på denne type forhold.