Meny
Velg seksjon Råd og utvalg Elevrådet
Besøksadresse Fagerlidal 100 9325 BARDUFOSS Telefon: 93468824 Send oss e-post
Postadresse Mellombygdveien 216 9321 MOEN
Redaktør: Tor Hågbo
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Vi på Fagerlidal skole ønsker velkommen til oppstart av skoleåret 2020/2021 mandag 17.08.20.

Vi på Fagerlidal jobber for et strukturert, aktivt og engasjert elevråd. Vi er opptatt av elevenes stemmer, og opplæringsloven definerer at elevråd skal være fra mellomtrinnet og opp. Hos oss har vi valgt at også 4. trinn er med på ordinære vilkår i tillegg til at 3. trinn får hospitere - det vil si at de har møterett, og uttalerett, men ikke stemmerett i saker som skal avgjøres. 

Elevrådet fatter sine egne regler hvert år, ifht hva mener de er viktige føringer for sin gruppe det kommende året, men fast sak på alle møter er skolemiljø. Det etterstrebes å gjennomføre minimum ett møte i mnd, som ledes av elevrådets leder mens sekretær skriver referat. Referatet sendes alle kontaktlærere og rektor. I tillegg utarbeider elevrådet søknader og henvendelser til ulike andre fora, som rektor, kommunens byggforvaltning, FAU, bedrifter, lag og foreninger. mv.