Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse Fagerlidal 100 9325 BARDUFOSS Telefon: 93468824 Send oss e-post
Postadresse Mellombygdveien 216 9321 MOEN
Redaktør: Tor Hågbo
For ansatte
Pålogging
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Miljøterapeut

Fagerlidal skole har fra høsten 2018 en stilling som miljøterapeut. Stilingen er i dag besatt av Silje K. Krogstad som treffes her på skolen alle dager mellom 08.00 og 15.30, på telefon 906 55 260 eller mail silkro@malselvskolen.no.

Miljøterapeut utgjør sammen med spesialpedagog skolens spesped. team. Spesped. teamet skal bidra med å håndtere fag- og eller sosiale vansker på gruppe eller individnivå, sammen med skolens øvrige ansatte. Teamet har og drifter jevnlige interne fagmøter, samt deltar i eksterne fag-, ansvarsgruppe- og samarbeidsmøter. 

Stillingen som spesialpedagog/hovedlærer er besatt av Line Walquist Sørli, og har som hovedoppgave å sammen med skolens lærerspesialister bistå lærere og elever med ulike faglig relaterte vansker, internt eller med bistand fra eksterne instanser. Vanligvis kobles spesialpedagog/hovedlærer inn ved forespørsel fra kontaktlærer, men også foresatte og elever kan ta kontakt på eget initiativ. Line nås på mail; linesor1@malselvskolen.no. 

Skolens miljøterapeut har som hovedoppgave å jobbe forebyggende og å bistå med håndtering av utfordringer ifht enkeltelever, grupper eller klasser, fortrinnsvis med psykisk, sosial- og/eller adferdsrelatert tematikk. Lærere, elever og foreldre tar direkte kontakt, eller miljøterapeut tar initiativ til håndtering eller undersøkelser av situasjoner og problemstillinger observert i skolehverdagen. Miljøterapeuten er også elevrådets kontaktperson. 

Ta gjerne kontakt med oss på skolen ved spørsmål, ting du ønsker å ta opp eller tror at vi kan bistå med. Du finner kontaktinformasjon (mailadresser) til alle lære under fanen "ansatte" og trinntelefoner under fanen "informasjon" og dokumentet telefonliste.