Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse Fagerlidal 100 9325 BARDUFOSS Telefon: 93468824 Send oss e-post
Postadresse Mellombygdveien 216 9321 MOEN
Redaktør: Åse Sandvoll Melkild
For ansatte
Pålogging
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Miljøterapeut

Fagerlidal skole har fra høsten 2018 en fast stilling som miljøterapeut. Stilingen er fra 4.3.24 besatt av Eline Baardseth som treffes her på skolen alle dager mellom 08.00 og 15.30, på telefon 906 55 260 eller mail; elibaa@malselvskolen.no. Hovedoppgaven til miljøterapeuten er å bidra til et trygt og godt skolemiljø for alle. Miljøterapeuten skal bidra i forebyggende arbeid, og bistå med håndtering av utfordringer ifht enkeltelever, grupper eller klasser, fortrinnsvis med psykisk, sosial- og/eller adferdsrelatert tematikk. Lærere, elever og foreldre tar direkte kontakt, eller miljøterapeut tar initiativ til håndtering eller undersøkelser av situasjoner og problemstillinger observert i skolehverdagen. Miljøterapeuten er også elevrådets kontaktperson. 

Miljøterapeut utgjør sammen med hovedlærer og rektor skolens spesialpedagogiske team. Spesped. teamet skal bidra i håndteringen av fag- og eller sosiale vansker på gruppe eller individnivå, sammen med skolens øvrige ansatte. Teamet har og drifter jevnlige interne fagmøter, samt deltar i eksterne fag-, ansvarsgruppe- og samarbeidsmøter. 

Stillingen som spesialpedagog/hovedlærer er besatt av Ingeborg Jørgensen Rognmo og har som hovedoppgave å bistå for både pedagoger og elever innenfor tematikken faglig relaterte vansker. Vanligvis kobles spesialpedagog/hovedlærer inn ved forespørsel fra kontaktlærer, men også foresatte og elever kan ta kontakt på eget initiativ. Ingeborg nås på mail; ingrog@malselvskolen.no. 

Ta gjerne kontakt med oss på skolen ved spørsmål, ting du ønsker å ta opp eller tror at vi kan bistå med. Du finner kontaktinformasjon (mailadresser) til alle lære under fanen "ansatte" og trinntelefoner under fanen "informasjon" og dokumentet telefonliste.