Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse Fagerlidal 100 9325 BARDUFOSS Telefon: 93468824 Send oss e-post
Postadresse Mellombygdveien 216 9321 MOEN
Redaktør: Tor Hågbo
Er det noe som er vanskelig hjemme eller på skolen?
Alarmtelefonen for barn
Mobbeombudet
Støttetelefon psykisk helse
For ansatte
Pålogging
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Miljøterapeut

Fagerlidal skole har fra høsten 2018 en stilling som miljøterapeut. Stilingen er i dag besatt av Silje K. Krogstad som treffes her på skolen alle dager mellom 08.00 og 15.30, på telefon 906 55 260 eller mail silkro@malselvskolen.no.

Miljøterapeut utgjør sammen med spesialpedagog skolens spesped. team. Spesped. teamet skal bidra med å håndtere fag- og eller sosiale vansker på gruppe eller individnivå, sammen med skolens øvrige ansatte. Teamet har og drifter jevnlige interne fagmøter, samt deltar i eksterne fag-, ansvarsgruppe- og samarbeidsmøter. 

Stillingen som spesialpedagog/hovedlærer er besatt av Line Walquist Sørli, og har som hovedoppgave å sammen med skolens lærerspesialister bistå lærere og elever med ulike faglig relaterte vansker, internt eller med bistand fra eksterne instanser. Vanligvis kobles spesialpedagog/hovedlærer inn ved forespørsel fra kontaktlærer, men også foresatte og elever kan ta kontakt på eget initiativ. Line nås på mail; linesor1@malselvskolen.no. 

Skolens miljøterapeut har som hovedoppgave å jobbe forebyggende og å bistå med håndtering av utfordringer ifht enkeltelever, grupper eller klasser, fortrinnsvis med psykisk, sosial- og/eller adferdsrelatert tematikk. Lærere, elever og foreldre tar direkte kontakt, eller miljøterapeut tar initiativ til håndtering eller undersøkelser av situasjoner og problemstillinger observert i skolehverdagen. Miljøterapeuten er også elevrådets kontaktperson. 

Ta gjerne kontakt med oss på skolen ved spørsmål, ting du ønsker å ta opp eller tror at vi kan bistå med. Du finner kontaktinformasjon (mailadresser) til alle lære under fanen "ansatte" og trinntelefoner under fanen "informasjon" og dokumentet telefonliste.