Meny
Velg seksjon Tips og råd!
Besøksadresse Fagerlidal 100 9325 BARDUFOSS Telefon: 93468824 Send oss e-post
Postadresse Mellombygdveien 216 9321 MOEN
Redaktør: Åse Sandvoll Melkild
Klær etter vær (og riktig størrelse) har stor betydning for elevenes opplevelse og erfaringer med skolehverdagen sin. 

Skolen forholder seg i all hovedsak til rådene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet når det kommer til helserelaterte spørsmål. Konkrete tema som jevnlig dukker opp hos oss er for eksempel; "Når bør elever være hjemme fra skolen" eller spørsmål om matpakke og spisetid. 

Hodelus er et gjentakende problem i skolehverdagen. Les mer hos Folkehelseinstituttet, eller se vedlegg. 

Om du har undringer eller bekymringer for ditt barn på skolen, ha lav terskel for å ta kontakt med oss! Vi har som et selvsagt mål at alle elever skal ha en trygg og god skolehverdag og jobber hver eneste dag for å nå dette. Vi er opptatt av god dialog og et godt samarbeid med foresatte, som er vår viktigste samarbeidspartner for en god skolehverdager for våre elever. 

Mange opplever tidvis utfordringer hjemme, og det finnes mye og god hjelp å få. Utfordringer eller endringer hjemme har innvirkning på barns hverdag, og det er fint om du snakker med ditt barns lærer dersom ditt barn står i en slik situasjon, uansett årsak. Da kan vi sammen sikre at ditt barn har det så greit som mulig i skolehverdagen - kanskje trengs det ekstra forståelse for frustrasjoner, fravær eller ekstra tilrettelegging av skolearbeid for en periode. 

Familievernkontoret kan bidra med råd og veiledning både i parforhold, utfordringer med barn, eller etter brudd - evt. gi veiledning om andre aktuelle faginstanser ihht problemstilling i den enkelte situasjon.