Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse Fagerlidal 100 9325 BARDUFOSS Telefon: 93468824 Send oss e-post
Postadresse Mellombygdveien 216 9321 MOEN
Redaktør: Åse Sandvoll Melkild
For ansatte
Pålogging
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Fraværsrutiner for Fagerlidal skole

Da er alle av høstens foreldremøter gjennomført, og tusen takk for godt oppmøte og særdeles mange gode og kloke innspill til det videre arbeidet med å være en god skole for barna våre! Vi registrerte mange gode og nyttige diskusjoner blant annet om inkludering i foreldregruppa, bursdager og elevenes bruk av sosiale medier. Vi satser på videre drift av foreldremøtene her på skolen som dialogkafe' og ser fram til fortsettelsen i samarbeidet med dere alle. 

Vi legger ellers her ut fraværsreglene som ble gjennomgått i fellesdelen. 

Fraværsregler Fagerlidal Skole

1. Kontaktlærer fører fravær i Visma Flyt skole, og etterspør fortsatte årsak til fravær dersom dette er uklart. Dersom en elev ikke dukker opp på skolen, tar lærerne kontakt med foresatte. Dersom elever er borte tre dager eller mer i strekk, ringer kontaktlærer hjem til foresatte. 


2. På foreldremøter opplyses foresatte om fraværsrutiner, og at ferier og andre reiser legges til når eleven selv har fri. 

3. Hver måned skal kontaktlærer sende inn varsel til rektor dersom en elev har fravær på 4 dager eller mer. Dette skal så tas opp i fokusmøte med PPT.  

4. Dersom fraværet er bekymringsfullt plikter skolen til å gjøre tiltak:  

  • Dersom en elev har fravær på 8 dager, ringer kontaktlærer hjem og drøfter fravær og eventuelle tiltak med foresatte. Dette skrives det et notat på som lagres på elevens mappe. 
  • Dersom en elev har et fravær på mer enn 12 dager eller mer, skal rektor sende ut skriftlig varsel til fortsatte der de blir gjort oppmerksom på dette.  
  • Etter fravær på 12 dager gis det ikke lenger permisjoner ut over nødvendige permisjoner som lege, tannlege, begravelse, eller annen behandling. 
  • Dersom fraværet fortsetter å øke etter skriftlig varsel, skal skolen kalle inn til møte med foresatte, dette gjøres når fraværet når 15 dager.  
  • Ved fravær på 20 dager der det ikke er etablerte tiltak rundt eleven, innkalles det til Tverrfaglig møte (skole-hjem- helsesykepleier-barnevern-PPT) der fraværet diskuteres tverrfaglig med foresatte. 
  • For elever som har kroniske sykdommer vil det være et tett skole-hjemsamarbeid der man sammen ser på mulige tilpasninger for økt nærvær.