Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse Fagerlidal 100 9325 BARDUFOSS Telefon: 93468824 Send oss e-post
Postadresse Mellombygdveien 216 9321 MOEN
Redaktør: Åse Sandvoll Melkild
For ansatte
Pålogging
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Velkommen til Åpen dag på Fagerlidal skole!

Vi har den glede av å invitere til Åpen Dag på Fagerlidal skole tirsdag 24. oktober kl. 14.00-17.00! Både elever og ansatte gleder seg til å vise fram det vi har jobbet med i høst. Målet med dagen er at skole og hjem kan samles rundt en felles, positiv opplevelse på skolen og tema for dagen er folkehelse og livsmestring. Husk å gi tilbakemelding på når og hvem som kommer jfr melding i Min skole appen. 

Åpen Dag er obligatorisk for elevene, og elevene må være på skolen fram til klokken 17.00. De får avspasert for denne ettermiddagen den 20. desember.  

Besøk:  
Det er viktig for elevene at det er noen som kommer og ser på dem, og vi håper derfor at flest mulig tar seg tid til å stikke innom skolen denne dagen. Det er ikke forventet at dere skal være her hele tiden. Foresatte, søsken, besteforeldre og bekjente er hjertelige velkomne, så spre gjerne det glade budskap!  Vi ønsker informasjon på hvem som kommer, og til hvilket klokkeslett. Gi derfor tilbakemelding på skjemaet som sendes ut fra hvert trinn.  

Hva skjer denne dagen?  
På klasserommene vil det være aktiviteter og utstilling av ting som elevene har jobbet med i høst. På noen klasserom vil det også være salg av elevprodukter. 

Elevene vil være satt opp på en vakt der de enten skal selge ting eller fortelle noe om hva de har jobbet med. For de minste elevene har vi skrevet klokkeslett i hånden, slik at dersom dere foresatte er kommet, kan dere hjelpe eleven med å fortelle når de har sin vakt. Ellers vil elevene få lov til å bevege seg rundt på skolen og oppleve det som skjer der, og være sammen med "sine folk". 
I hallen, gymsalen og på SFO-rom er det kafésalg og lynlotteri v/FAU. 

Penger:  
Vi ønsker at flest mulig benytter seg av Vipps eller bankterminal. Dersom noen har kontanter, kan man veksle dette i en betalingsbong som man kan bruke til handling denne dagen. FAU og skolen ønsker å oppgradere uteområdet, og pengene går derfor uavkortet til dette. 

Henting:  
Alle elever skal hentes kl. 17.00. Gi beskjed til en lærer på trinnet ved henting. 

Parkering:  Besøkende kan parkere nede på fotballbanen, oppe ved de ansattes parkeringsplass, eller ved søppelkontainerne på andre siden av brua.  

 

PROGRAM FOR DAGEN:

Rom Utstilling/Aktivitet  Trinn

Ved hovedinngangen

Utdeling av program og info om dagen 7. trinn
Klasserom 1. trinn


Utstilling 

Kl. 14.15 og 15.15 fremføres "Vi sangen".  

1. trinn

 

Ved hovedinngangen


Mørketidstog Kl. 16.00-17.00 


1. og 2. trinn

Klasserom 2. trinn

 

Kl. 14.00-15.30 Utstilling  

Kl. 15.30-16.00 Underholdning 

2. trinn
Klasserom 3. trinn

 

Skriveutstilling, "Bestevenn på boks", stasjoner, problemløsningsoppgaver og 

salg av perlearmebånd  

3. trinn

Klasserom 4A

Klasserom 4B

Utstilling fra naturfag.  
Salg av kort og bakst.  
Kl 14.30 og 15.30: fremføring av sang på klasserom til 4B 
4. trinn

 

Klasserom 5. trinn


Utstilling av framtidsbygda og salg av vitsebok 

 

5. trinn

Klasserom 6A

Klasserom 6B

 

Programmering, First lego leauge  

 "Glede og mestring i naturen" utstilling av elevtekster og bildefremvisning fra overnattingstur.  

Kl. 16.00 Kahoot (tema, natur). 

 

6. trinn

 Klasserom 7. trinn


Utstilling på klasserom.  
Kl. 15.00 Kahoot 
Kl. 16.30 Kahoot  

7. trinn


Hjertelig velkommen til en hyggelig ettermiddag sammen med oss!