Meny
Velg trinn eller SFO Framside
Hovedadresse Kråvegen 2 4355 Kvernaland Telefon: 51776510 Send e-post til oss
Postadresse: Time Kommune Postboks38 4349 Bryne
Redaktør: Gerd Rusdal
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Velkommen til Frøyland skule si heimeside. Her kan du enkelt finne informasjon som er nyttig for deg som føresett.

I menyen til høgre finn de vekeplanane og informasjon frå trinna, samarbeidsutval, SFO og skulehelsetenesta. All anna informasjon finn de i menyen til venstre.

Hugs å abonnere på nyheiter ved å trykke "abonner på nyheiter" i menyen til høgre.

Foreldremøte for nye 1.trinn vert gjennomført, men me må dela oss i to puljer og sitja spreidd jfr. smittevernsreglane i den store aulaen.

Dei som skal ha bokmål, er kalla inn onsdag 27.mai klokka 18.00. For dei som skal ha nynorsk vert møtet som tidligare annonsert, torsdag 28. mai klokka 18.00.

Alle skal ha motteke invitasjon med saksliste på mail.

Vel møtt!

mvh Gerd, rektor


Me må dessverre avlyse besøksdagen for nye førsteklassingar grunna smittesituasjonen. Me har heldigvis hatt besøk av alle ein gong, og fleire har vært her på tur før skulestenging vart innført.

Dei nye elevane kjem frå mange ulike barnehagar, så det ville ført til brot på smittereglane å samle alle på skulen. Slik situasjonen er no, må me bruke ekstra mykje tid på å verta kjent til hausten. Me vil gjere alt me kan for å trygga slik at skulestarten vert god.

mvh Gerd, rektor


Då var det endeleg tid til å kjøre i gang skulekvardagen igjen. Denne meldinga vil stort sett berre innehalde informasjon om korleis vi skal åpne på ein trygg måte. Me visar til info sendt ut til alle 24.04 på schoollink, kor me seier noko om kohortar og smittevern.

Du kan legge inn søknad til Time kulturskule heile året. For å vera med på hovudopptaket til neste skuleår (2020/2021) har vi frist pr.1.mai. Men vi kjem til å ta med alle søknader som kjem inn fram til opptaket er gjort ca 1.juni.

Alle som er elevar har fått beskjed om Re-registrering av elevplassen, det same har dei som står på venteliste. Søknad er kun for dei som ikkje er elev eller allereie står på venteliste

. Vi håper på vanleg undervisningssituasjon frå hausten og planlegg for dette.  www.timekulturskule.no - Søk om plass her (du finn og lenke rett under her i høyre kolonne)


Visma Flyt Skole er vårt skuleadministrasjonsprogram der de som foresatt logge inn og kan følge dykkar elev, sjå vurderingar ,svare på samtykker, søke SFO , permisjon ol.

De finn lenke til innlogging  på høgre side her på heimesida og de som foresatt skal logge dykk på med ID porten. 

Det ligg ei lenke til eit hefte for foresatte her. ( Time kommune har ikkje alle modular som er nevnt i heftet)


«I tråd med nasjonale føringar har luftvegslegevakta på Kleppe no åpna for at tilsette, barn og elevar i gjenopna barnehage, skule og skulefritidsordning kan testast for covid-19.

For å bli testa må ein ha akutt luftvegsinfeksjon med feber, tung pust eller hoste i to døgn. Det er fastlege som henviser til covid-19 test»


27.april skal me endeleg i gang att med skule for 1.- 4.trinn. Me gler oss veldig til å sjå alle❤️