Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse Skoleveien 2 4380 Hauge i Dalane Telefon: 51 47 07 00 Send oss e-post
Postadresse Gamleveien 20 4380 Hauge i Dalane
Redaktør: Erling Mjølhus
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<juni 2024><<
juni 2024
mtotfls
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
01020304050607
Leksehjelp

         Leksehjelp ved Sokndal skole

Hensikten med leksehjelp finnes i § 1A-1. i forskrift til opplæringsloven:

”Kommunen skal tilby leksehjelp, jf. opplæringslova § 13-7a, med til saman åtte timar kvar veke til elevar i grunnskolen. Dei åtte timane fordelast  fritt på årstrinna slik kommunen avgjer. Formålet med leksehjelpa er å gi eleven støtte til læringsarbeidet, kjensle av meistring og gode rammer for sjølvstendig arbeid. Leksehjelpa skal og medverke til å utjamne sosial ulikskap i opplæringa.. Leksehjelpa er ikkje ein del av opplæringa til eleven, men skal sjåast i samanheng med opplæringa. Leksehjelpa skal gi eleven hjelp med skolearbeidet.”

Viktige forutsetninger:

Det er foresatte som har ansvaret for at barna gjør lekser. Foresattes interesse for det som skjer på skolen, både fag og læringsmiljø, har stor påvirkning på barns motivasjon for læring.

Det er viktig at alle foresatte støtter barna sine ved å følge med, snakke positivt om skolen og ha positive forventninger til læring og sosial utvikling.

Regler for leksehjelp:

 1.  Leksehjelpen foregår etter skoletid, og utføres av lærer i samarbeid med fagarbeider/assistent.
 2. Bemanningen er en voksen pr. 12 elever.
 3. Elever med spesielle behov, kommer ikke inn under denne ordningen (egne tiltak).
 4. Påmelding til leksehjelp skjer via Visma Flyt.
 5. Avmelding kan skje når som helst i skoleåret. Avmelding må skje til administrasjon via Visma Flyt.
 6. Elever kan skriftlig søke om plass midt i skoleåret, og kan få plass på betingelse av at grensen for antall elever pr voksen ikke overskrides.Søknad sendes som melding til skolens administrasjon i Visma Flyt.
 7. Hvis eleven er på skolen, men ikke skal på leksehjelpen, går eleven innom på leksehjelpen og sier fra. Foresatte kan også ringe kontoret på skolen og si fra om elev som ikke skal på leksehjelp.Hvis elev ikke har møtt på leksehjelpen 3 ganger (uten grunn), vil kontaktlærer ringe hjem og varsle om dette.
 8. Den tiden eleven er på skolen og deltar i leksehjelpen gjelder ordensreglene for skolen. Vis respekt - vis ansvar - vis omsorg.
 9. De voksne har ansvar for å veilede og hjelpe til med lekser. Leksehjelperen har ikke ansvar for å kontrollere at leksene er rett gjort og at alt arbeidet er utført. Dette må foresatte gjøre hjemme.
 10. Leselekse og muntlige øvinger må følges opp av foresatte hjemme.
 11.  Kontaktlærer legger ukeplan, med lekser inn på skolens hjemmeside, slik at de ansvarlige på leksehjelpen kan hente ut informasjonen. Individuelle lekseplaner, må følge eleven i ranselen.
 12. Det er tillatt å gjøre lekser for flere dager, der det er hensiktsmessig.
 13. Det skal være rolig i rommet hvor leksene gjøres. Får eleven tid til overs etter at leksene er gjort kan de lese i stillelesingsboka. (barnetrinn). De som skal på SFO går dit.
 14. Elever på mellomtrinnet og på ungdomstrinnet kan gå når de er ferdige.
 15. Dersom ordensreglene for skolen og leksehjelpen ikke blir fulgt, registreres hendelsen og leveres kontaktlærer, for registrering. Ved mindre problematferd får foresatte skriftlig beskjed fra kontaktlærer etter fem hendelser (barnetrinn). På ungdomstrinnet leveres anmerkning til kontaktlærer.  Ved alvorlig problematferd blir foresatte kontaktet med det samme, av de ansvarlige for leksehjelpen, og notat om dette legges i elevmappa (websak). Gjentar dette seg flere ganger, blir eleven bortvist fra leksehjelpen.

Foresatte må samtykke til reglene for leksehjelp i Visma Flyt skole før leksehjelpen kan benyttes.

Leksehjelp skoleåret 2022/2023 er mandager og torsdager fra kl. 14 - kl.  15