Meny
Velg seksjon Barnetrinnet 4. trinn
Skoleveien 2 4380 Hauge i Dalane
Telefon: 51470700 Send oss e-post
Redaktør: Erling Mjølhus

Mandag 28.september klokka 19.00 sendte skolen et direkte digitalt foreldremøte. 

Takk til Magne Østby - teknisk ansvarlig.


Som kjent pågår det en streik blant bussjåførene på Østlandet, fra lørdag er det varslet at streiken vil bli utvidet til å gjelde hele Rogaland.

Dette vil påvirke så å si samtlige ordinære bussruter og skoleruter i Rogaland, og ingen av skolerutene i Sokndal vil kjøres.

En eventuell utvidelse av streiken vil ikke påvirke tilrettelagt skoleskyss med taxi.

Derimot vil elever som får skyss til skyssen med taxi ikke få et tilbud, da det ikke er et busstilbud å korrespondere med.  

Nærmere informasjon om en utvidelse av streiken finner dere på kolumbus.no  


Nå kan du som foresatt endelig ta i bruk Visma flyt skole appen. (Min skole - foresatt) Der kan du melde fravær, og sende meldinger til ansatte.

Ønsker du ikke å ta i bruk appen, kan du som før bruke VISMA FLYT skole. (nettversjon -  https://skole.visma.com/sokndal )

Meldingsfunksjonen på SMS, der du kunne sende melding til ansatt via et nummer, er utgått.  

ALTSÅ: Visma nummeret virker ikke, du må som foresatt enten bruke appen eller logge deg inn i nettversjonen.

Det fremkommer av den vedlagte bruksanvisningen hvordan appen brukes, og hva som må gjøres via nettversjonen.


Fra FHI: Hvis barn har akutt luftveisinfeksjon.

Mange foreldre er usikre på hvordan de skal vurdere om barn med luftveissymptomer trenger å være hjemme.

Folkehelseinstituttet har laget et flytskjema for å hjelpe foresatte med denne vurderingen. Ved bekymring for barnet er det viktig å kontakte lege.

Les mer:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis-barn-har-akutt-luftveisinfeksjon/