Meny
Velg seksjon Barnetrinnet 4. trinn
Besøksadresse Skoleveien 2 4380 Hauge i Dalane Telefon: 51 47 07 00 Send oss e-post
Postadresse Gamleveien 20 4380 Hauge i Dalane
Redaktør: Erling Mjølhus

Skoleruta for skoleåret 21/22 har blitt endret.

VIKTIG Å BRUKE HJELM!

I november er det være fokus på trafikksikkerhet for barn og unge. 


Bruk av SPEKTER på Sokndal skole

Sokndal skole bruker Spekter til alle elevene fra 1.-10.trinn. Undersøkelsen tas både høst og vår. Undersøkelsen brukes for å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljøet i klassen.