Meny
Velg seksjon Mellomtrinnet 7. trinn
Besøksadresse Skoleveien 2 4380 Hauge i Dalane Telefon: 51 47 07 00 Send oss e-post
Postadresse Gamleveien 20 4380 Hauge i Dalane
Redaktør: Erling Mjølhus
Sokndal skole vil, under forutsetning av at det melder seg nok søkere, neste år tilby undervisning i språkene:
 - Tysk og
 - Spansk
   eller
 - Arbeidslivsfag
Tilbudene settes bare i gang dersom det melder seg tilstrekkelig antall elever.

Sokndal skole vil neste år tilby fem valgfag. Det er en forutsetning for å starte opp med et valgfag at minst 10 elever søker valgfaget. Valgfagene samles i tre bolker hver på 4 dager. Valget gjøres for et år om gangen. Det betyr at det er mulig å velge et annet valgfag neste år. Dersom eleven velger et annet valgfag neste skoleår vil karakteren en får i 8./9. klasse være standpunktkarakter. Standpunktkarakterer, i motsetning til terminkarakteren, teller for inntak på videregående skole.

Valgfagene som tilbys for 2022/23 vil være:


Informasjon fra Dalane Friluftsråd om deres sommertilbud.

Vi gjør oppmerksom på at i løpet av uke 16 starter gravearbeid for sykkelsti fra Sykehjemmet til tidligere Edland blomsterbutikk (Åna-Sira veien 32).

I den forbindelse kan også busslomma ved gamle fotballbanen bli stengt når det er trafikklysdirigering.