Meny
Velg seksjon Ungdomstrinnet 9. trinn
Besøksadresse Skoleveien 2 4380 Hauge i Dalane Telefon: 51 47 07 00 Send oss e-post
Postadresse Gamleveien 20 4380 Hauge i Dalane
Redaktør: Erling Mjølhus

Sokndal skole vil neste år tilby fem valgfag. Det er en forutsetning for å starte opp med et valgfag at minst 10 elever søker valgfaget. Valgfagene samles i tre bolker hver på 4 dager. Valget gjøres for et år om gangen. Det betyr at det er mulig å velge et annet valgfag neste år. Dersom eleven velger et annet valgfag neste skoleår vil karakteren en får i 8./9. klasse være standpunktkarakter. Standpunktkarakterer, i motsetning til terminkarakteren, teller for inntak på videregående skole.

Valgfagene som tilbys for 2022/23 vil være:


Vi gjør oppmerksom på at i løpet av uke 16 starter gravearbeid for sykkelsti fra Sykehjemmet til tidligere Edland blomsterbutikk (Åna-Sira veien 32).

I den forbindelse kan også busslomma ved gamle fotballbanen bli stengt når det er trafikklysdirigering.


Endelig nærmer vi oss en mer vanlig hverdag etter koronabølgen i vinter.

I den forbindelse kan det være lurt å tenke gjennom grensen for når en går /sender ungen/ungdommen på skolen.


Trude Havik ved UIS har forska på og skrive ei doktoravhandling om skolevegring.

Ho gir ti råd til kva du som forelder kan gjere dersom barnet ditt opplever skolevegring: