Meny
Velg seksjon Ungdomstrinnet 10. trinn
Skoleveien 2 4380 Hauge i Dalane
Telefon: 51470700 Send oss e-post
Redaktør: Erling Mjølhus
Elevene får kontinuerlig underveisvurdering. Den skal fremme læring, og gi eleven mulighet til å forbedre kompetansen sin gjennom opplæringstiden i faget. Den kompetansen eleven har vist underveis i opplæringen er en del av grunnlaget for vurderingen når standpunktkarakteren i fag skal fastsettes (til sommeren på 10.trinn).