Meny
Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Besøksadresse Haugen 27 4323 Sandnes Telefon: 51338200 Send oss e-post
Postadresse Postboks 583 4302 Sandnes
Redaktør: Elisabeth Aksnes
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
  6.klasse har hatt om Edvard Munch i kunst og håndverk. De har malt etter Edvard Munch sitt "Skrik". Vi har laget en fin utstilling av alle maleriene i hovedinngangen på skolen. 

Da er det snart påskeferie for mange av oss... 
Det er vel få av oss som hadde trodd at korona restriksjoner også skulle prege påska i år. 
Heldigvis er det lysning i sikte. 

Hele "Sørbø-samfunnet" har levd med regelendringer, med restriksjoner, med fokus på smittevern i over 1 år. Vi er stolte av at vi likevel har klart å gi elevene et godt skoletilbud, og at elevene tilbakemelder om god trivsel.
Takk til alle dere som har bidratt til dette hjemme med positiv omtale om skolen, med å holde elevene hjemme når de er syke, med å følge opp de som trenger ekstra hjelp hjemme. 
Vi har vist at vi er "Best sammen", men "Best sammen" på litt andre måter enn vi har vært tidligere. 

Håpet er en vår med færre restriksjoner enn det var i fjor vår. 

I går, torsdag, kom det ny smitteveileder. På gult nivå, som vi er nå, kan vi fortsette med samme drift som vi har i dag. Skolen har laget klar beredskapsplan for eventuelt rødt nivå, dersom det skulle bli nødvendig. Da må alle rom på skolen tas i bruk til undervisning siden vi må redusere gruppestørrelsen på mange av trinnene. Håper vi slipper dette. Skjer det, vil dere selvsagt bli informerte. 
Ønsker dere alle en vel fortjent (og forhåpentligvis koronafri) påskeferie.  

Minner om at tirsdag 6. april er både skolen og SFO stengt pga. planleggingsdag. 

Første skoledag etter påskeferien er altså onsdag 7. april. 


Disse ukene har vi besøk av kroppsøvingsstudentene Anita, Astrid, Joakim og Mari. 


Vinteren på SFO har bydd på mye gøy!

Samarbeidsutvalget har vedtatt en ny fordeling av timene for 1.-4.trinn. Med nye klokkeslett på når skolen slutter gjennom uka.

Den sosiale kompetansen alle elevene skal arbeide med i mars og april er selvhevdelse. 
Selvhevdelse handler m.a. om å kunne be om hjelp og informasjon. Videre handler det om å kunne markere seg sosialt, uttrykke egne meninger og standpunkt, det å ta sosial kontakt og initiativ. 
Flott dersom dere kan arbeide med dette hjemme og. 

I dag har vi hatt et fantastisk karneval på Sørbø skole. Elevrådet har arrangert dette i samarbeid med personalet på skolen. I dag har vi virkelig fått vist at vi er «Best sammen».

 


På 2. trinn har vi de siste fire ukene hatt lesebasar. Elevene har fått lodd for hvert 15 minutter de har lest i selvvalgt bok, og foresatte har bidratt med flotte gevinster til utlodningen.