Meny
Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Besøksadresse Haugen 27 4323 Sandnes Telefon: 51338200 Send oss e-post
Postadresse Postboks 583 4302 Sandnes
Redaktør: Elisabeth Aksnes
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
I dag hadde 4.trinn med seg en leke/ ting hjemmefra som de skulle beskrive på engelsk. Resten av klassen skulle gjette hva det var. Det ble brukt mange engelske adjektiv. Vi  lærte også noen nye ord. 

Jeg vil takke for at jeg fikk holde foredraget om chromebook for dere. Håper dere fant det nyttig. Takk for spørsmål, innspill og diskusjoner. 

I neste uke får vi besøk av lærerstudenter som skal ha praksis hos oss. Du kan lese velkomstord og se på noen planer ved å velge Meny oppe til venstre og så velge Praksisskoledokument

Elever og lærere koste seg med ulike aktiviteter.  

Årsmøte 2018 for FAU Sørbø skole ble avholdt 10. september kl. 19:00 med stinn brakke og ny deltakerrekord. Protokoll fra årsmøtet kan du lese her: LINK

Etter årsmøtet ble det tradisjonelle informasjonsmøtet mellom FAU, skolens ledelse og klassekontaktene avholdt, som igjen ble etterfulgt av første konstituerende FAU-møte for sesongen med valg av nye styreverv. Årets styre består dermed av følgende: Simon Lunde (leder) , Svein Tollefsen (nestleder), Annette Undheim (kasserer) og Hilde Miljeteig (sekretær). Videre blir Irene Malmin leder av foreldremøte- og juleavslutningskomiten og Erik Gjesdal leder av 17. mai komiteen.


4.trinn har laget insektshotell

En dings på skolen (Cisco Meraki) har gått i stykker. It-avdelingen har vært inne og sett på saken, måtte melde pass og sendte den videre til Atea som er vår leverandør.

Vi har et par viktige kjøreregler som gjelder på skolen, for å sikre trygge og trafikksikre forhold for skolebarna:

- Av- og påstigning kan gjøres i "rundkjøringen" ved Sørbøhallen. Det er ikke ønskelig at biler blir parkert der. For foreldre som skal ut av bilen for å hente barna henstiller vi til at parkeringsplassen ved Sørbøhallen brukes.

- Kjøring ned til skolebygget er ikke tillatt, med mindre det foreligger spesielle avtaler med skolens ansatte om dette. Området  mellom skolen og hallen er brukt som skolegård og uteområde for SFO. Det er derfor mange barn som leker i dette området.

- Viktig at farten blir tilpasset omgivelsene, det er en del biler som kjører for fort i området rundt skolen. Husk at de minste elevene ikke alltid er lette å se bak hekker og busker.


2.trinn er med på Beintøft. Elevene får beintøffe poeng om de går/sykler/busser til skolen. Vi skal også plukke søppel for å hindre at søppel sprer seg til havet. #femforhvalen

Påmelding til høstferien på SFO blir sendt ut som ranselpost i disse dager:

I uke 41 (8.- 12. oktober) er det høstferie på skolen.

SFO har åpent fra 7.30 – 16.30 hver dag denne uken, og ønsker derfor en tilbakemelding på hvem som kommer på SFO. Dette for å planlegge vikarbehov, ferieavvikling for personal og aktiviteter. Frist for tilbakemelding er torsdag 20. september.     

Dersom det er mulig foretrekkes tilbakemelding pr mail, da lapper i ranselpost av erfaring kan forsvinne. Tilbakemeldinger sendes på e-post til siri.hermine.nymo@sandnes.kommune.no

Vi vet at det ofte er færre en 2/3 av de påmeldte elevene som faktisk kommer.  Vi ber derfor om at «i tilfelle» -påmeldinger unngås. SFO klarer alltid å ta imot noen ekstra elever dersom ferieplaner osv. skulle endre seg, det er derfor ikke nødvendig å melde på barnet for å sikre seg mot alle eventualiteter. 

Vi ønsker tilbakemelding om ALLE barn, både de som kommer og de som skal ha fri. Barn med 3 dagers plass kan benytte plassen 3 fulle dager på heldagsSFO, men kan velge andre dager enn de vanligvis bruker dersom det er ønskelig. Dersom vi ikke hører annet tar vi utgangspunkt i vanlig hjemsendingsrutine og klokkeslett også i ferieuker.