Meny
Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Besøksadresse Haugen 27 4323 Sandnes Telefon: 51338200 Send oss e-post
Postadresse Postboks 583 4302 Sandnes
Redaktør: Elisabeth Aksnes
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Fravær og permisjon for elever

I følge grunnskoleloven har elevene rett og plikt til å gå på skolen. Skoleåret er på 190 skoledager. Skoleruta finner du her.  

Dersom foresatte ikke kan ha ferie innenfor skolens ferier, kan det søkes om fri for elevene. Vi henstiller likevel dere foresatte om å prøve å finne løsninger som ikke svekker elevenes undervisningstilbud.  

Uteblir en elev fra undervisningen pga. sykdom, skrives melding med grunn om fraværet i meldingsboka. Skolen ber de foresatte om å ta kontakt dersom sykefraværet varer lenger enn 3 dager.  

Når elevene har fått fri fra skolen, er det de foresatte som har ansvaret for at barna får nødvendig undervisning. Ta kontakt for å få vite hva som er planlagt. Fra skolens side forutsettes det at de foresatte følger opp undervisningen så langt det er mulig.  

Ved søknad om fravær 1-3 dager skrives dette i transponder eller sender melding pr. epost. Dette behandles av kontaktlærer.  

Ved søknad utover 3 dager sendes skriftlig søknad i god tid før fraværet starter. Skjemaet ligger på oppe til høyre på denne siden. Send til kontaktlærer som videreformidler søknaden til administrasjonen.

Til høyre finner du også noen rutiner vi har for oppfølging dersom det er mye fravær. Der er både en kommunal veileder og en lokal veileder som bygger på denne.