Meny
Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Haugen 27 4323 Sandnes
Telefon: 51338200 Send oss e-post
Redaktør: Hans Skjæveland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Fravær og permisjon for elever

I følge grunnskoleloven har elevene rett og plikt til å gå på skolen. Skoleåret er på 190 skoledager. Skoleruta finner du her.  

Dersom foresatte ikke kan ha ferie innenfor skolens ferier, kan det søkes om fri for elevene. Vi henstiller likevel dere foresatte om å prøve å finne løsninger som ikke svekker elevenes undervisningstilbud.  

Uteblir en elev fra undervisningen pga. sykdom, skrives melding med grunn om fraværet i meldingsboka. Skolen ber de foresatte om å ta kontakt dersom sykefraværet varer lenger enn 3 dager.  

Når elevene har fått fri fra skolen, er det de foresatte som har ansvaret for at barna får nødvendig undervisning. Ta kontakt for å få vite hva som er planlagt. Fra skolens side forutsettes det at de foresatte følger opp undervisningen så langt det er mulig.  

Ved søknad om fravær 1-3 dager skrives dette i meldingsboka eller sender melding pr. epost. Dette behandles av kontaktlærer.  

Ved søknad utover 3 dager sendes skriftligsøknad i god tid før fraværet starter. Skjemaet ligger på oppe til høyre på denne siden. Send til kontaktlærer som videreformidler søknaden til administrasjonen.