Meny
Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Besøksadresse Haugen 27 4323 Sandnes Telefon: 51338200 Send oss e-post
Postadresse Postboks 583 4302 Sandnes
Redaktør: Elisabeth Aksnes
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Skolemiljø

Et godt skolemiljø er avgjørende for elevenes læring. Sosialt trygge elever har gode forutsetninger for læring. Læring er en av våre primæroppgaver som lærere. Derfor er det viktig at vi jobber for å få et godt skolemiljø.

Sørbø skole har valgt å jobbe med dette på vår egen måte. Av forskjellige grunner er vi ikke med på et av de mange og gode skolemiljøprogrammene som finnes. Vi har derfor utarbeidet vårt eget opplegg på dette.

Hvert trinn har timeplanfestet en time i uka til å jobbe med skolemiljø/ klassemiljø. Vi bruker bl.a et undervisningsopplegg som er utarbeidet av Lionsklubbene i Norge som kalles ”Mitt valg”, til dette opplegget. Alle lærerne var på kurs i Mitt valg høsten 2015. Nytilsatte lærere fikk kurs i Mitt valg høsten 2018.

Skolen startet også opp med Trivselsprogrammet fra skoleåret 2011-12. Det er et program som har fokus på økt aktivitet i friminuttene. Målet med dette er at elevene skal få økt trivsel og samhold, noe som kan motvirke for eksempel mobbing.

Du kan lese mer i Handlingsplanen for godt skolemiljø, se vedlegget til høyre. Denne er under stadig revisjon.

Dette skriver fylkesmannen om §9a:

"I opplæringslova kap. 9A er det stilt tydeleg krav til skulane om å informere elevane og foreldra om rettane i kapittel 9A. Skulane skal også informere om aktivitetsplikta og at saka kan meldast til Fylkesmannen.  

Fylkesmannen har laga nokre korte informasjonsvideoar, og oppdatert nettsida si slik at det skal vere enkelt å finne informasjon og kontaktopplysningar.  

Link til informasjonsvideoar:
https://www.youtube.com/watch?v=9ewPaNLozV8  
https://www.youtube.com/watch?v=_jXiw6KFIi8&feature=youtu.be  

Informasjonsvideoen kan også delast frå Fylkesmannen si Facebook-side  

Sjå også Fylkesmannen si nettside Ein trygg skoledag utan mobbing: https://www.fylkesmannen.no/nn/Rogaland/Barnehage-og-opplaring/Ein-trygg-skuledag-utan-mobbing/ "