Meny
Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Besøksadresse Haugen 27 4323 Sandnes Telefon: 51338200 Send oss e-post
Postadresse Postboks 583 4302 Sandnes
Redaktør: Elisabeth Aksnes
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Ansatte

Her er oversikt over de ansatte. Den vil bli revidert hver sommer. Vi tar derfor forbehold om endringer.

Elisabeth Aksnes
Rektor
51338201
elisabeth.aksnes@sandnes.kommune.no (Send)
Bernt Erikstad
Undervisningsinspektør
Systemansvarlig
51338202 / 99227748
bernt.erikstad@sandnes.kommune.no (Send)
Arild Tengesdal
Undervisningsinspektør
Bibliotekansvarlig
51338203 / 95281505
arild.tengesdal@sandnes.kommune.no (Send)
Heidi Wear Thesen
Adm.kons.
51338205 / 48213861
heidi.wear.thesen@sandnes.kommune.no (Send)
Siri H. Dahl Nymo
Sfo-leder
51338204 / 93236078
siri.hermine.dahl.nymo@sandnes.kommune.no (Send)
Marieke Berg Gjedrem
Helsesykepleier
51335702
marieke.berg.gjedrem@sandnes.kommune.no (Send)
Torunn H. Hillestad
Kontaktlærer
51338234
torunn.haugland.hillestad@sandnes.kommune.no (Send)
Berit E. Braut
Faglærer
51338209
berit.eltvik.braut@sandnes.kommune.no (Send)
Maren S. Ellingsen
Kontaktlærer
51338226
maren.sande.ellingsen@sandnes.kommune.no (Send)
Hanne T. Auestad
Kontaktlærer
51338215
hanne.tjelta.auestad@sandnes.kommune.no (Send)
Unn V. Berge
Kontaktlærer
51338235
unn.v.berge@sandnes.kommune.no (Send)
Elisabeth S. Borg
Leselærer
Faglærer
51338211
elisabeth.borg@sandnes.kommune.no (Send)
Hege Bjorland
Kontaktlærer
51338225
hege.bjorland@sandnes.kommune.no (Send)
Gunn E. Hebnes
Kontaktlærer
51338214
gunn.egeland.hebnes@sandnes.kommune.no (Send)
Unni S. Sjøberg
Kontaktlærer
51338236
unni.sjoberg@sandnes.kommune.no (Send)
Erna Veivåg
Miljøveileder
51338213
erna.veivag@sandnes.kommune.no (Send)
Helen Kjølleberg
Miljøveileder
51338216
helen.kjolleberg@sandnes.kommune.no (Send)
Katrine Jess
Miljøveileder
51338221
katrine.jess@sandnes.kommune.no (Send)
Vera S. Steindal
Sno-koordinator
Sno-lærer
51338237
vera.speilberg.steindal@sandnes.kommune.no (Send)
Bente Breivik
Spesped-lærer
51338208
bente.breivik@sandnes.kommune.no (Send)
Sivert H. Hebnes
Kontaktlærer
51338231
sivert.haga.hebnes@sandnes.kommune.no (Send)
Karoline H. Berge
Kontaktlærer
51338219
karoline.hasto.berge@sandnes.kommune.no (Send)
Sidsel M. Tybring
Spesped-lærer
51338230
sidsel.tybring@sandnes.kommune.no (Send)
Kristine Rossavik
Kontaktlærer
51338222
kristine.rossavik@sandnes.kommune.no (Send)
Camilla S. Heddeland
Kontaktlærer
51338210
camilla.somme.heddeland@sandnes.kommune.no (Send)
Ragnhild S. Karlsen
Kontaktlærer
51338228
ragnhild.s.karlsen@sandnes.kommune.no (Send)
Anna S. Tysdal
Kontaktlærer
51338207
anna.sirevag.tysdal@sandnes.kommune.no (Send)
Øystein Reiersen
Kontaktlærer
51338239
oystein.reiersen@sandnes.kommune.no (Send)
Lars Andre Jelsa
Kontaktlærer
51338223
lars.andre.jelsa@sandnes.kommune.no (Send)
Ellen H. Palmer
Miljøterapeut
Sosialkoordinator
51338212
ellen.holmen.palmer@sandnes.kommune.no (Send)
Rakel Pedersen
Faglærer
I permisjon
51338220
rakel.pedersen@sandnes.kommune.no (Send)
Zuzana Paluga
Miljøveileder
51338238
zuzana.paluga@sandnes.kommune.no (Send)
Sølvi Strøm
Fagarbeider
51338233
solvi.strom@sandnes.kommune.no (Send)
Anne Siri H.D. Korslund
Sfo-baseleder
97741849
anne.siri.korslund@sandnes.kommune.no (Send)
Eleni Manolatou
Assistent
97741849
eleni.manolatou@sandnes.kommune.no (Send)
Pia Falch Lindland
Sfo-baseleder
97952912
pia.falch.lindland@sandnes.kommune.no (Send)
Natalia N. Dos Santos
Fagarbeider
97952912
natalia.nunes.dos.santos@sandnes.kommune.no (Send)
Andre Tveit
Assistent
90718935
andre.tveit@sandnes.kommune.no (Send)
Kristine Johannessen
Assistent
97952912
kristine.johannessen@sandnes.kommune.no (Send)
Alexandra Høle
Faglærer
51338240
alexandra.hole@sandnes.kommune.no (Send)
Tone Lise Hamre
Kontaktlærer
51338241
tone.lise.hamre@sandnes.kommune.no (Send)
Atle Larsen
Kontaktlærer
51338231
atle.larsen@sandnes.kommune.no (Send)
Ole Martin Eikeland
Kontaktlærer
51338229
ole.martin.eikeland@sandnes.kommune.no (Send)
Tor Martin Aarsand
Kontaktlærer
51338232
tor.martin.aarsand@sandnes.kommune.no (Send)
Elisa Pauline Huse Viga
Kontaktlærer
51338244
elisa.pauline.huse.viga@sandnes.kommune.no (Send)
Ida Gahnstrøm Andersen
Kontaktlærer
51338245
ida.gahnstrom.andersen@sandnes.kommune.no (Send)
Paul Ove Laland
Faglærer
51338246
paul.ove.laland@sandnes.kommune.no (Send)
Annette Fonn
Faglærer
51338218
annette.fonn@sandnes.kommune.no (Send)
Maria Rossland
Kontaktlærer
51338227
maria.rossland@sandnes.kommune.no (Send)
Andrea Forgaard Andersen
Kontaktlærer
51338217
andrea.forgaard.andersen@sandnes.kommune.no (Send)
Christine Valen
Kontaktlærer
51338247
christine.valen@sandnes.kommune.no (Send)
Ole Petter Rettedal
Kontaktlærer
51338248
ole.petter.rettedal@sandnes.kommune.no (Send)
Torun A. Rønningen
Kontaktlærer
51338574
torun.auestad.ronningen@sandnes.kommune.no (Send)
Maren Sund Jensen
Kontaktlærer
51338249
maren.sund.jensen@sandnes.kommune.no (Send)
Christina Hansen Bjerk
Miljøveileder
51338570
christina.hansen.bjerk@sandnes.kommune.no (Send)
Anne Marie Eikeskog
Miljøveileder
51336790
anne.marie.eikeskog@sandnes.kommune.no (Send)
Anne Siv Idsøe
Kontaktlærer
51338572
anne.siv.idsoe@sandnes.kommune.no (Send)
Thomas Hamre
Kontaktlærer
51338573
thomas.hamre@sandnes.kommune.no (Send)
Mari Elvedahl
Kontaktlærer
51338243
mari.elvedahl@sandnes.kommune.no (Send)
Anne Gryte
Assistent
97952912
anne.gryte@sandnes.kommune.no (Send)
Irene Vatne
Assistent
97952912
irene.hognaland.vatne@sandnes.kommune.no (Send)
Nuriya Bogoutdinova
Assistent
97952912
nuriya.bogoutdinova@sandnes.kommune.no (Send)
Wenche K. Chistensen
Assistent
97741849
wenche.kristine.christensen@sandnes.kommune.no (Send)
Kirsti Myklebust
Assistent
97741849
kirsti.totland.myklebust@sandnes.kommune.no (Send)
Anita F. Abrahamsen
Sfo-baseleder
90718935
anita.abrahamsen@sandnes.kommune.no (Send)
Henriette L. Beckwith
Helsesykepleier
I permisjon
51335755
henriette.londalen.beckwith@sandnes.kommune.no (Send)