Meny
Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Vedlegg
Besøksadresse Haugen 27 4323 Sandnes Telefon: 51338200 Send oss e-post
Postadresse Postboks 583 4302 Sandnes
Redaktør: Elisabeth Aksnes
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Skolens mål

Visjonen «Sørbø skole- best sammen» handler om hvordan vi vil framstå overfor hverandre som kolleger, elevene, foresatte og andre samarbeidspartnere.

På Sørbø skole vil vi være best sammen. Noen er gode til noe, andre er gode til noe annet, og sammen får vi til mye. Vi skal ta vare på hver enkelt av oss og utvikle de evnene og gripe de mulighetene som finnes. Og samtidig ta vare på og respektere hverandre som en del av fellesskapet.Vi lykkes best når vi samarbeider. Dette gjelder både for voksne og elever. «Best sammen» gjør Sørbø skole til en arbeidsplass der folk trives og gode opplevelser skapes!

Raus: Vi samarbeider, hjelper og inkluderer hverandre. Alle skal være trygge.
Vi vil være rause med å dele hverandres erfaringer, ferdigheter og kunnskaper og våge å prøve ut nye ting. Vi er forskjellige og støtter hverandre.

Stolt: Vi er stolte av oss selv og hverandre. Vi tar vare på skolen vår.
På Sørbø skole skal vi våge å være stolte og vise det. Vi har en av verdens beste skoler. Vi har elever, foresatte og ansatte som vi er stolte av. Sørbø skole skal være en trygg og god skole der det er godt å høre til og vende tilbake til. Vi vil skape gode øyeblikk og minner.

Målrettet: Vi arbeider med fagene i et godt læringsmiljø. Vi er på skolen for å lære (faglig og sosialt).
Vi ønsker å sette høye, men realistiske mål. Vi skal formidle kunnskap om det som har vært og lære å håndtere kunnskap som kommer i fremtiden.

Skolen har knyttet verdiene til læreplanen sin overordnede del. Verdigrunnlaget er selve grunnmuren i skolen. Disse skal prege måten vi utøver vår profesjonalitet på overfor elevene, men også måten vi samarbeider på.

Sørbø skole lager utviklingsplan hvert år. Denne finner dere vedlagt på høyre side.

Lov om grunnskolen