Meny
Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Besøksadresse Haugen 27 4323 Sandnes Telefon: 51338200 Send oss e-post
Postadresse Postboks 583 4302 Sandnes
Redaktør: Elisabeth Aksnes
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Litt om funksjoner og samlinger

I dokumentet "Arbeidslag og ledermøte" skrev vi om hvordan skolen er organisert ledelsesmessig. Hvert arbeidslag er ledet av en lagleder. Dette er eksempel på funksjon. En funksjonsstilling er stillinger vi har opprettet for å ivareta spesielle arbeidsoppgaver.

Noen stillinger er avlønnet med ekstra lønn, mens andre stillinger gir reduksjon i elevtid. Det betyr at undervisningstid er omgjort for å løse andre oppgaver. Noen stillinger gir både ekstra lønn og reduksjon i elevtid.

De fleste stillingene er åremålsstillinger.

Noen av stillingene er vi forpliktet til å ha gjennom forskrifter, noen er opprettet lokalt hos oss ut fra det behovet vi ser vi har.

Veileder for nyutdannede lærere er eksempel på sentralbestemt stilling. Denne får lønn gjennom sentrale og lokale forhandlinger. Nye lærere har noe mindre undervisning for å kunne ha møte med veileder. Her drøftes mest didaktiske problemstillinger.

Mentoren får litt kompensasjon for å kunne jammes med spørsmål fra nytilsatte. En lokal-bestemt funksjon. Denne skal hjelpe nytilsatte, nye og erfarne, i praktiske spørsmål.