Meny
Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Vedlegg
Haugen 27 4323 Sandnes
Telefon: 51338200 Send oss e-post
Redaktør: Hans Skjæveland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Funksjoner og samlinger

I dokumentet "Arbeidslag og ledermøte" skrev vi om hvordan skolen er organisert ledelsesmessig. Hvert arbeidslag er ledet av en lagleder. Dette er eksempel på funksjon. En funksjonsstilling er stillinger vi har opprettet for å ivareta spesielle arbeidsoppgaver.

Noen stillinger er avlønnet med ekstra lønn, mens andre stillinger gir reduksjon i elevtid. Det betyr at undervisningstid er omgjort for å løse andre oppgaver. Noen stillinger gir både ekstra lønn og reduksjon i elevtid.

De fleste stillingene er åremålsstillinger.

Noen av stillingene er vi forpliktet til å ha gjennom forskrifter, noen er opprettet lokalt hos oss ut fra det behovet vi ser vi har. Elevrådslærer er eksempel på pålagt stilling. Denne får lønn gjennom sentrale og lokale forhandlinger. Mentoren får litt kompensasjon for å kunne jammes med spørsmål fra nytilsatte.

Funksjonslisten blir revidert årlig.

I vedlegget til høyre ser du oversikt over hvilke funksjoner vi har.