Meny
Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Besøksadresse Haugen 27 4323 Sandnes Telefon: 51338200 Send oss e-post
Postadresse Postboks 583 4302 Sandnes
Redaktør: Elisabeth Aksnes
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Litt om arbeidslag og ledergruppe

Lærerne på Sørbø er delt inn i 3 arbeidslag. Underviser man på 1.-2.trinn tilhører man lag 1, er man på 3.-4., tilhører man lag 2. Lag 3 er for lærere på 5.-7.trinn.

Arbeidslagene har jevnlige møter der de tar opp og behandler saker som angår laget. Her tas det også opp saker som skal videre til ledergruppa. Dette møtet ledes av laglederen. Det skrives referat fra møtene.

Hvert lag har en lagleder. Laglederen er lagets representant i ledergruppen og er den som er bindeleddet til arbeidslaget dersom det er noe som skal koordineres mellom de forskjellige arbeidslagene. Laglederen har sammen med administrasjonskonsulenten oversikt over lagets budsjett og regnskap.

Arbeidslagene blir i felleskap enige om hva de vil bruke lagbudsjettet til.

Arbeidslagene setter selv opp timeplanene til trinnene som tilhører laget. Slik får vi de beste og mest fleksible planene. Lagleder er den som har oversikt over timeplanene, og skal derfor informeres dersom det er endringer som fører til at bemanningen blir endret for enkelttimer eller kortere perioder.

Ledergruppen består av rektor, inspektører, SFO- leder og laglederne. Det er ledermøter hver mandag. I disse møtene arbeides det hovedsakelig med pedagogisk utviklingsarbeid. De siste årene er det fagfornyelsen som har stått i fokus. I tillegg arbeides det med  saker som blir meldt fra de ulike lagene. 
Når ledelsen har saker de vil at lagene skal diskutere og uttale seg om, blir de først tatt opp i ledermøtet der laglederne tar dette med seg til arbeidslaget. Det blir også gjort små og store vedtak i gruppen der vi bestemmer hva vi skal gjøre.

Med stort hell har vi endret innholdet i ledermøtene til altså å bruke mindre tid på organisering og mer på det pedagogiske utviklingsarbeidet på skolen. Det er spennende å være lagleder på Sørbø