Meny
Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Haugen 27 4323 Sandnes
Telefon: 51338200 Send oss e-post
Redaktør: Hans Skjæveland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Arbeidslag og ledergruppe

Lærerne på Sørbø er delt inn i 3 arbeidslag. Underviser man på 1.-2.trinn tilhører man lag 1, er man på 3.-4., tilhører man lag 2. Lag 3 er for lærere på 5.-7.trinn.

Arbeidslagene har et møte i uka der de tar opp og behandler saker som angår laget. Her tas det også opp saker som skal videre til ledergruppa. Dette møtet ledes av laglederen. Det skrives referat fra møtene.

Hvert lag har en lagleder. Laglederen er lagets representant i ledergruppen og er den som er bindeleddet til arbeidslaget dersom det er noe som skal koordineres mellom de forskjellige arbeidslagene. Laglederen har sammen med administrasjonskonsulenten oversikt over lagets budsjett og regnskap.

Arbeidslagene blir i felleskap enige om hva de vil bruke lagbudsjettet til.

Arbeidslagene setter selv opp timeplanene til trinnene som tilhører laget. Slik får vi de beste og mest fleksible planene. Lagleder er den som har oversikt over timeplanene, og skal derfor informeres dersom det er endringer som fører til at bemanningen blir endret for enkelttimer eller kortere perioder.

Ledergruppen består av rektor, inspektører, SFO- leder og laglederne. Hver annen uke blir det holdt ledermøte. Disse møtene består i hovedsak av informasjon fra ledelsen/ administrasjonen og saker som arbeidslagene har meldt inn. Når ledelsen har saker de vil at lagene skal diskutere og uttale seg om, blir de først tatt opp i ledermøtet der laglederne tar dette med seg til arbeidslaget. Det blir også gjort vedtak i gruppen der vi bestemmer hva vi vil gå for av forslag.