Meny
Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Haugen 27 4323 Sandnes
Telefon: 51338200 Send oss e-post
Redaktør: Hans Skjæveland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Velkomstord og praksisplaner

Fra rektor:
"Velkommen til praksis på Sørbø skole. Vi ønsker å være med på veien din mot en av verdens mest spennende og utfordrende jobber. Du vil få prøve ut læreryrket og sammen med praksislærerne og elevene skape en flik av fremtiden. Det er vårt håp at du vil teste forholdet mellom teori og praksis og finne sammenhenger.

Sammen med deg vil vi skape en trygg praksisperiode som tar hensyn til at vi er ulike mennesker og som legger til rette for progresjon for den enkelte. Praksisperiodene er et samarbeid mellom Sørbø skole, UIS og deg som praksisstudent i gruppa di.  

Du vil få en variert praksis der du får jobbe med ulike trinn og fag og på ulike måter. Og får kanskje prøvd ukjente stier i ulendt terreng. Det er praksislærerne som vil veilede deg videre der du sammen med praksisgruppa, vil gjennomføre undervisningen fra første til siste stavtak. Men du vil også kunne prøve deg alene i klasser om du ønsker det. Du vil bli vurdert gjennom praksisperioden, både med tilbakemeldinger og fremovermelding, formelt og uformelt, noe skriftlig, men mest i muntlig samtaler og refleksjoner.  

Når du kommer til Sørbø, vil du bli en integrert del av staben vår. Du er en av oss. Voksne forbilder for elevene og gode kollegaer for hverandre. Du blir med og fremmer skolens visjon og verdier og bidrar til at skolen blir så god som den kan være.

Jeg og inspektører vil ta imot deg den første dagen og informere om skolen. Vi vil bl.a. fortelle om skolens pedagogiske grunnsyn, satsingsområder og læringsplattform. Og så vil vi diskutere hva den gode læreren er, og hva vi leter etter når vi skal ansette nye lærere. I tillegg vil dere få i oppgave å vurdere om det vi sier vi gjør, faktisk er det vi gjør.  

Sørbø skoles visjon er «Best sammen» med verdiene raus, stolt og målrettet. Du kan lese mer om hvem vi er, hvordan vi tenker og hva vi vil på www.bestsammen.no. Fint om du blar litt under Meny for å bli bedre kjent med oss før du kommer til praksis. Det er en god startkapital.

Velkommen til et lærerikt og hyggelig møte med Sørbø skoles flotte elever og fantastiske ansatte. Håper du får et minnerikt utbytte av faget praksis hos oss.
Med vennlig hilsen Hans Skjæveland -rektor-"

Litt praktisk
Når du nå har kommet så langt inn i hjemmesiden vår, vet du litt om hvordan den er oppbygd. Vi håper du gjennom meny-dokumentene får et lite innblikk i hvem vi er og hva vi står for. Dokumentene er levende og oppdateres jevnlig. Vi har derfor bygd opp hjemmesiden, og praksisdokumentene, slik at de er mest mulig aktuelle og up-to-date.

I stedet for å gi deg et hefte, velger vi å presentere dokumentene digitalt. Slik at de kan hentes opp når du trenger det på den enheten du har tilgjengelig.Om du ser at det er dokumenter eller opplysninger du savner, er det fint om du gir praksislæreren eller meg beskjed. Så får vi sidene oppdaterte og bedre og bedre.

Til sist: Lykke til med praksisperiodene hos oss. Håper de blir lærerike og vel verd tid og innsats med tanke på fremtiden.Under vedleggene til høyre finner du planer for praksisarbeidet og en skisse over hva praksisperioden vil inneholde.