Meny
Velg seksjon Trinn 1 a
Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
Trinn 7
Ryfylkevegen 1927 4120 Tau
Telefon: 51742700 Faks: - Send e-post til oss
Redaktør: Solfrid Norland
Utdanningsdirektoratet har revidert smittevernveileder for barnetrinnet og vi har på grunnlag av denne utarbeidet beredskapsplan for rødt, gult og grønt nivå. Planen finner du som vedlegg til denne artikkelen, og  den vil også bli sendt som vedlegg på transponder. 

 

Første trinn feira at dei har gått 100 dagar på skulen med ein skikkeleg 100 dagars fest , måndag 25 . januar!


Godt nyttår!Vi håper at dere har hatt en fin juleferie og at elevene er klare til å starte opp i andre halvdel av dette skoleåret. Det har vært et spesielt år og som dere helt sikkert har fått med dere står vi nå i en situasjon med økt smitte i Strand.

Nå må vi alle sammen være tro mot tiltakene regjeringen har bestemt/anbefalt slik at vi reduserer smitte i kommunen vår igjen.

Beredskapsledelsen i Strand kommune har innført rødt nivå på skolene i kommunen frem til 18. januar 2021.I dag gikk første trinn i Lucia tog, både på Tau skole og på Tautunet.  Av smittevernhensyn måtte toget gå ute i år, men det satt ingen stopper for barnas sangglede.  Klassene på skolen så på toget både ved å stille seg opp ute og ved å se fra vinduene.

Takk til første trinn som ivaretok denne tradisjonen også i år.