Meny
Velg seksjon Framside
Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
Trinn 7
Ryfylkevegen 1927 4120 Tau
Telefon: 51742700 Faks: - Send e-post til oss
Redaktør: Katrine Fjelde Amdal
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Elevenes skolemiljø

Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø. Det betyr at skolemiljøet skal være med på å fremme elevenes helse, trivsel og læring. Ingen skal  bli utsatt for krenkende ord og handlinger verken fra medelever eller lærere. Krenkende ord og handlinger kan for eksempel være mobbing, vold, rasisme og utestenging, eller enkeltstående utsagn om utseende eller funksjonshemninger.

For mer utfyllende informasjon se Utdanningsdirektoratet sine nettsider

Stortinget har vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø som gjelder fra 1.august 2017. Utdanningsdirektoratet har laget eit nytt rundskriv som blant annet gir informasjon om hva skolen skal gjøre dersom en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og at elever og foreldre kan melde saka direkte til fylkesmannen. Det er innført AKTIVITETSPLIKT for skolene: Dersom en elev ikke har det trygt og godt på skolen skal rektor lage en skriftlig plan med tiltak som skal være med på å løse saken. Tiltakene skal bestemmes i samarbeid med elev og foresatte. 

Til høyre på denne siden finner du presentasjonen som ble vist på foreldremøtene høsten 2017. 

Fylkesmannen i Rogaland har laget en liten film som oppsummerer skolens aktivitetsplikt. Denne filmen er vist i alle klasser ved skolestart og på foreldremøtene høsten 2017: 

Har du det trygt og godt på skolen?