Meny
Velg seksjon Framside
Ryfylkevegen 1927 4120 Tau
Telefon: 51742700 Faks: - Send e-post til oss
Redaktør: Bernt Lendengen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning

1.- 4. trinn avdeling Tau 51 74 27 00

5.- 7. trinn avdeling Bjørheimsbygd 51 74 27 62

Telefonnummer til trinnene, leksehjelp og SFO

1.trinn 488 92 649 2.trinn 488 92 650

3.trinn 488 92 651 4.trinn 488 92 652

5.trinn 488 90 956  6.trinn 488 92 647

7.trinn 488 92 648 SFO 488 96 647

Leksehjelp 489 51 124

Helsesøster

Tau: Anne Lansom 477 94 437

Bjørheimsbygd: Lene Austad Melberg 404 37 645

Vi vil med dette bildet fra øvemarsjeringen i dag ønske alle våre elever og foresatte en god 17. mai og en fin pinsehelg!

Etter flere henvendelser med bekymring rundt sikkerheten i forbindelse med trafikkfeltet for foreldrekjøring vil trafikkmønsteret nå bli endret.

I forbindelse med bygging av Superparken er det satt av penger til et kunstprosjekt.  Det er sendt ut invitasjon til en åpen prekvalifisering, og nå er fire kunstnere valgt ut til den endelige konkurransen.  Disse er Jenny Alnæs, John Audun Hauge, Marian Heyerdal og Fredrik Raddum, alle anerkjente kunstnere med erfaring fra lignende prosjekt.   Kunstnerne vil komme på befaring på skolen i løpet av mai-juni og komme med sitt forslag til utsmykking i august/september.  Da vil kunstkomiteen, under ledelse av kunstkonsulent Anne Kjersti Hermanrud, velge ut den kunstneren som skal få oppdraget.  Kunstverket skal plasseres i vestibylen i Superparken, godt synlig både fra innsiden og utsiden av bygget. 

Onsdag 3. mai starter Stangeland graving av grøft parallelt med Tau ungdomsskole.  Arbeidet vil trolig pågå til fredag 11.mai.  I denne perioden blir gangvegen langs ungdomsskolen flyttet helt inn til bygget.  Adkomsten til SFO og helsesenteret blir på eksisterende gangveg langs Bedehusvegen.  Den nåværende gangvegen blir stengt.