Meny
Velg seksjon Framside
Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
Trinn 7
Ryfylkevegen 1927 4120 Tau
Telefon: 51742700 Faks: - Send e-post til oss
Redaktør: Ruth Nina Fiskå Rypestøl
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Kartleggingsprøver frå UDIR

Kartleggingsprøver frå UDIR (Utdanningsdirektoratet) skal brukast til å undersøkje kva for elevar som treng ekstra oppfølging i utvalde ferdigheiter og fag. Skolen bruker resultata i arbeidet med tidleg innsats og tilpassa opplæring. Kartleggingsprøver er utarbeidde for lesing, rekning og engelsk.  Prøva for digitale ferdigheiter på 4. trinn går ut frå og med 2021.

Prøvene blir gjennomførte i veke 10-15 på 1., 2. og 3. trinn. 

Prøvene i lesing er obligatoriske frå 1. til 3. årstrinn.

I rekning er prøva obligatorisk på 2. årstrinn.

Prøvene i rekning på 1. og 3. årstrinn og engelsk på 3. årstrinn  er frivillige, men Tau skole har bestemt at dei skal gjennomførast på vår skole.

I tillegg bruker skolen mange andre kartleggingsprøver. Snakk med kontaktlærar om du har spørsmål ang. kartlegging og kartleggingsprøver.