Meny
Velg seksjon Framside
Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
Trinn 7
Ryfylkevegen 1927 4120 Tau
Telefon: 51742700 Faks: - Send e-post til oss
Redaktør: Katrine Fjelde Amdal
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Reklame i skolen

Skolen skal så langt det er mulig være en reklamefri sone. Her er det kunnskap og læring som skal dominere. Elever og lærere skal slippe å konkurrere med kommersielle aktører om oppmerksomhet og fokus. Skolen skal også være med på å skape bevisste holdninger til forbruk og motepress. 

Elevenes læremidler skal i størst mulig grad være fri for reklame. Skolens bygninger skal ikke være full av reklame. Skolen skal ikke rennes ned av folk som vil selge ting til elevene.

Det er viktig å være realistisk i forhold til at skolen heller ikke kan bli fullstendig fri for kommersiell påvirkning. En variert og aktuell opplæring krever flere kilder i undervisningen enn tradisjonelle lærebøker, ikke minst internett hvor det er vanskelig å unngå reklame. Av den grunn har lovbestemmelsene heller ikke et totalforbud mot all reklame i skolen. 

Skolen skal ikke tillate reklame som er egnet til å skape kommersielt press mot elevene, eller reklame som i stor grad kan påvirke elevenes holdninger, atferd og verdier. 

Frivillige lag og organisasjoner kan etter avtale med skolen få henge opp plakater som informerer om organiserte fritidstilbud der elevene er målgruppe.