Meny
Velg seksjon Framside
Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
Trinn 7
Ryfylkevegen 1927 4120 Tau
Telefon: 51742700 Faks: - Send e-post til oss
Redaktør: Katrine Fjelde Amdal
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Forventninger

Foreldrene kan forvente:

 • At vi er godt forberedt til timer slik at undervisningen holder god kvalitet.
 • At vi behandler elever med respekt og omtanke, uansett personlighet, atferd eller prestasjoner.
 • At alle elever skal ha utbytte av undervisningen i et trygt og inkluderende miljø.
 • At vi sørger for å gi informasjon om det som skjer på skolen via arbeidsplaner og andre informasjonsskriv.
 • At vi svarer på henvendelser fra hjemmene. ·       
 • At vi gjennomfører foreldremøter og utviklingssamtaler, og har ellers kontakt med hjemmene når det er hensiktsmessig for elevens faglige eller sosiale utvikling.
 • At vi følger opp inngåtte avtaler.
 • At vi er åpne for innspill og meninger fra foreldrene om vår skole
 • At vi legger vekt på trivsel og trygghet og arbeider aktivt for å forebygge mobbing

 

Skolens forventninger til foreldrene:

 • At eleven møter presis og uthvilt til skoledagen, og har med seg nødvendig skoleutstyr og skolemat.
 • At eleven har spist frokost fordi det bedrer evnen til konsentrasjon.
 • At foreldrene viser interesse for skolearbeidet og følger opp lekser.
 • At foreldre møter på foreldremøter og utviklingssamtaler.
 • At eleven ikke tas ut av ordinær undervisning uten i helt spesielle anledninger, da fravær går ut over læring.
 • At foreldrene/foresatte holder kontakt med skolen og gir informasjon når noe oppstår som kan påvirke barnets skoledag.
 • Vi ønsker at foreldrene/ foresatte tar kontakt med lærer eller skolens ledelse hvis en lurer på noe eller vil gi ”ros eller ris”.
 • Foreldrene/foresatte følger opp inngåtte avtaler.
 • At skolen holdes oppdatert med foreldrenes/foresattes telefonnumre slik at de kan nås på dagtid ved behov