Meny
Velg seksjon FAU
Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
Trinn 7
Ryfylkevegen 1927 4120 Tau
Telefon: 51742700 Faks: - Send e-post til oss
Redaktør: Katrine Fjelde Amdal
Kontakt FAU (fautauskole@gmail.com)
Foreldreutvalget Tau skole
Trinnkontakter og FAU-representanter
Klassekontakter og FAU-repr.
Trinnkontakter og FAU-representanter
Trygg trafikk
FUG

Foreldre er viktige for sitt barns læring og trivsel på skolen. Et godt samarbeid mellom foreldre og skolen er en forutsetning for et godt læringsmiljø. FUG gir råd og veiledning til foreldre og skolemyndigheter om hjem – skole - saker.

FUG ønsker å bistå foreldre enda mer:

Hjemmeside: www.fug.no

E-post: post@fug.no

FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Postboks 9360 Grønland, 0135 Oslo

Besøksadresse: Schweigaards gate 15 B, Oslo sentrum

Telefon: 22 05 90 70Faks: 22 05 90 71  

Foreldre som tar verv på skolen trenger ofte veiledning for å gjøre en god jobb. Det er skolen som skal gi denne opplæringen, men vi i FUG kan bistå.

Her er våre tips for skolering av FAU - representanter. http://www.fug.no/foreldreraadets-arbeidsutvalg-fau.144621.no.html