Meny
Velg seksjon Framside
Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
Trinn 7
Ryfylkevegen 1927 4120 Tau
Telefon: 51742700 Faks: - Send e-post til oss
Redaktør: Solfrid Norland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Permisjon frå skulen

Elevane har møteplikt til alle timar på alle årstrinn. Dei einaste tilfella der fråvær er tillate, er viss eleven har fått godkjent permisjon av skolen, eller viss han eller ho er sjuk. Skolen kan gi ein elev permisjon frå opplæringa i inntil to veker. Føresetnaden er at det er forsvarleg å gi eleven fri. Om det er forsvarleg eller ikkje, kan for eksempel komme an på kva han eller ho mistar på grunn av fråværet, og om eleven får opplæring i permisjonstida.

(Opplæringslova § 2–11 og forskrift til opplæringslova kapittel 3)

Du kan bruke søknadsskjema som du finn i høgremenyen på nettsida eller søke elektronisk på kommunen sine nettsider.