Meny
Velg seksjon Framside
Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
Trinn 7
Ryfylkevegen 1927 4120 Tau
Telefon: 51742700 Faks: - Send e-post til oss
Redaktør: Katrine Fjelde Amdal
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
SFO INFO

Her kommer litt ny info. I tillegg håper vi dere har lest Praktiske opplysninger, aktivitetsplan og årsplan.

HUNDRE SPRÅK

 
Et barn er skapt i og av hundre
hundre hender,
hundre tanker,
hundre måter å tenke på
å leke på, å snakke på,
hundre – alltid hundre,
måter å lytte på,
å overraske på og elske på, hundre gleder,
 for å synge og forstå,
hundre verdener,
å drømme.
Barnet har hundre språk,
(og dertil hundre hundre hundre)
men har blitt frarøvet nittini.
Skolen og kulturen
Skiller hodet fra kroppen.
Og barnet blir fortalt;
å tenke uten hender,
å tenke uten hode,
å lytte uten å snakke,
å forstå uten glede,
og elske å fortrylles bare til jul og påske,
de blir fortalt;
å oppdage en verden som allerede
finnes
og av hundre blir de frarøvet nittini
de blir fortalt
at glede og arbeide,
vitenskap og forestillingsevne,
himmel og jord, fornuft og drøm,
ikke passer sammen.
Kort sagt blir de fortalt
at hundre ikke passer.
Men barnet sier:
Visst finnes hundre.

- Lovis Malaguzzi

Her kommer litt info fra SFO:


 ROLLE – AVKLARING OG VÅRE FORVENTNINGER:

Tau SFO er i stor grad tuftet på fritidspedagogikk. Dette er en pedagogikk som bygger på et gruppeorientert arbeidssett der relasjoner imellom barn og mellom barn og voksne er viktige redskap for å støtte og stimulere barn i deres utvikling og forståelse av omverden.
Den har særskilt fokus på identitetsutvikling og sosial kompetanse. Viktige innslag i fritidspedagogikken er lek, fritidsaktiviteter og skapende arbeid.
 Den uformelle læringen dominerer pedagogikken. Den handler om å fange situasjonen i hverdagen der barn utfordres i egen læring. En velfungerende fritids pedagogisk virksomhet komplementerer skolens ofte mer strukturerte hverdag og gir barn mulighet til selvstendig å oppdage omverden og egne muligheter.

Tilsyn og omsorg for barna inngår selvsagt i vårt daglige arbeid på samme måte som for skolens undervisningspersonell.
For å kunne jobbe med den nasjonale rammeplanen for SFO og med fritids pedagogisk tenkning, krever dette at personalet i Tau SFO hovedsakelig skal prioritere og anvende tiden sammen med barna. Vi ønsker selvsagt å være fleksible og serviceinnstilte overfor foresatte, men for at vi skal kunne legge til rette for god lek, fremme trivsel og relasjonsbygging, gjennomføre voksenstyrte aktiviteter, jobbe med sosial kompetanseutvikling og positiv identitetsutvikling hos barna må vi få tid og anledning til å gjøre disse oppgavene.
SFO- staben ønsker derfor færrest mulig avbrekk og forstyrrelser i form av f.eks. telefon/ transponderhenvendelser når SFO åpner eller skoletid – alle beskjeder må derfor gis før kl 12 alle dager. Da skrives dette på aktuelle lister for dagen.

Fra 1. august 20023 ble bemanningsnormen i ordinær SFO redusert til 15 barn pr. voksen. Den nye bemanningsnormen ble vedtatt av kommunestyret i Strand. Dette vedtaket innebærer at staben kanskje ikke kan gi samme oppfølging og tjenestetilbud som tidligere når det gjelder barna. Arbeidspresset og rammebetingelsene til SFO-ansatte er endret, og vi tilpasser oss så godt vi kan.

 
Gjør dere kjent med vår aktivitetsplan. Dere kan dere se hvor dere kan finne barna deres. Vi gjør dere oppmerksom på at ved sykdom og fravær blant ansatte, kan det hende at oppsatte og planlagte aktiviteter må utgå. I noen tilfeller kan det også forekomme ekstra film og datatid utenom oppsatte dager pga fravær. Vi ber om forståelse for dette.

Husk at Tau SFO ikke skal være et sted hvor barna tilbringer tiden sammen med tilsynsvakter mens mor og far er på jobb eller studerer. Vi forventer at foresatte følger opp våre forventninger og rutiner.
Vi forventer også at dere leser Praktiske Opplysninger, årsplan og aktivitetsplan som ligger på høyre side på vår hjemmeside. Her finner dere også SFO vedtektene.

Ta kontakt hvis dere lurer på noe.