Om skolen

Sjøstrand skole er en kystnær skole ca 7 km vest for Kristiansand. Vi er en 1-7 skole, skoleåret 2021-2022 teller vi 293  elever. 
Skolen ble bygget i 1967. Skoleåret 2009-2010 fikk skolen et bygningsmessig løft.  Ca 75 millioner ble brukt til å renovere bygget, og vi fikk endelig kvitt midlertidige brakker som en gang ble etablert i 1987. 
Sjøstrand skole ligger idyllisk plasser like ved gamle Møvig havn. Vi kan vel si at vår skole ligger godt plassert om en tenker historisk hendelser gjennom en periode på 3-400 år. Seilskutetida, Christianholm festning og kanonmuseet på Kroodden er noe av det en finner i gangavstand fra vår skole. Skolen ligger også plassert like ved flere av Vågsbygd populære friluftsområder som Møvigstranda, Gundernesbukta og andre flotte strandperler like i nærheten av vår skole. 

Sjøstrand skole organiserer sin undervisning i ordinære klasserom. Vi er opptatt av å ha gode fasiliteter i undervisningsrommet med god tilgang til nett og at våre elever har lett tilgang til IKT utstyr.  Hvert trinn jobber tett sammen, og er opptatt av å kunne variere undervisningen med å tenke ulike gruppestørrelser og undervisningsaktiviteter.   

Sjøstrand skole ble sertifisert som den første dysleksivennlige skole i Norge. Denne prisen mottok vi i 2006.
Sjøstrand skole er partnerskole med UiA.
Sjøstrand skole har et spesielt fokus på lesing, vi jobber har også en bevissthet på hvordan tilnærmer oss matematiske emner. Fornuftig bruk av IKT har preget  de 3-4 siste skoleårene..

Kommende skoleår vil vi ha et spesielt fokus på skriving og bruk av IKT. RVTS og Fagfornyelsen er 2 andre områder vi ønsker å ha et spesielt fokus på. 

Sjøstrand skole har brukt mye tid til et variert uteområde. Vi har et variert tilbud til alle elevene, det er slik at av uteområde er et viktig "klasserom" og en arena hvor en kan får til gode aktiviteter som er med på fremme trygghet. læring og trivsel i skolens uteområde.  
Sjøstrand skole er opptatt av elevdemokrati. Vi har et aktivt elevråd som jobber systematisk for å få til et godt skolemiljø for alle, Trivselsvakter, en oppgave hvor elever har et spesielt fokus på å skape trivsel for alle, har vi god erfaring med.  

Ta gjerne kontakt dersom du er blitt litt nysgjerrig på vår skolehverdag. Vi er opptatt av å dele våre erfaringer med andre og liker også  lære av andre.