Trafikk og kjøring

Vi henstiller alle i størst mulig grad å la barna gå til skolen. 

Det er sosialt for barna og det gir bra mosjon.

Hvis det likevel skulle være behov for å
transportere barna til skolen, ber vi dere
slippe av barna der skolebussen slipper av
barna (se blå pil på bildet).

 

I forbindelse med pågående veiarbeid i Måkeveien gjelder følgende regler frem til høstferien 2024 : 

- ingen privat kjøring til vår store parkeringsplass ved Møvig brygge - innkjøring forbudt. 
- ingen kjøring i Villandveien i perioden 0800-1500. Elevene må slippes av ved Mumidalen barnehage. Elevene går inn Villandveien og til skolen. Denne regelen gjelder hele skoleåret. 
Vi ønsker ikke biltrafikk inn Villandveien når elevene går til og fra skolen.

Det er strengt forbudt å kjøre inn i
skolegården i tidsrommet 07.30-16.30.

Photo by Vek Labs on Unsplash