Skole-hjem samarbeid

Vi har lagt ut gjeldende regelverk til vårt samarbeid med foreldre når det er slik at mor og far ikke bor sammen. Det kan være greit å vite hvilke rettigheter dere foreldre har og få presisert at det er viktig at det er en god dialog med skolen på hvordan en praktisk kan få til gode ordninger. 

Under finner du en PDF med gjeldende regelverk, med en kort presisering på hvordan vår skole gjennomfører denne rutinen. 

Photo by Kimberly Farmer on Unsplash