Skolehelsetjenesten

Alle skoler har en skolehelsetjeneste med helsesykepleier. Skolehelsetjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom rådgivning, veiledning, gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner.

Helsesykepleier har et systemrettet samarbeid med skolen. Foresatte og elever kan ta kontakt uten forhåndsavtale. Helsesykepleier vil kunne bidra med samtaler, råd og veiledning, og ønsker å medvirke til at barn og unge aktivt er med på å påvirke eget liv, slik at den enkelte skal oppleve god helse/trivsel og bli mest mulig tilfreds med tilværelsen.

Skolens helsesykepleier heter Tonje Tveito Andersen

Photo by Ruthson Zimmerman on Unsplash