Trygt skolemiljø

Alle elever skal oppleve en trygt og godt skolemiljø - det er et svært viktig arbeid som skjer hver dag på skolen. Hovedfokuset vårt er forebyggende arbeid, finne gode aktiviteter som trygger alle elever. 

Kristiansand kommune har utarbeidet et nettsted hvor all informasjon om et trygt og godt skolemiljø er samlet. Her kan du lese om forslag til forbyggende arbeid, dine rettigheter og systemarbeidet som er dersom barnet opplever å ikke ha et trygt og godt på skolen/skolevei.