Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Skoleåret 22/23:

FAU-leder: Kjersti Irgens Kuhnle

Nestleder: Kathrine Leirkjær Støve

 

FAU møtes fem ganger i året. Møtedatoer i vårsemesteret '23 er 18.januar, 15. mars og 10. mai