Samværsregler

Kristiansand kommune har vedtatt et felles ordensreglement for hele Kristiansand kommune. Dette er et overordnet dokument, men skolene kan selv gjøre dette mer synlig ved å utarbeide egne regler.

Vedlagt under ligger en PDF av Sjøstrand skoles samværsregler.